Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Politiikka, Uutiset

Blogi: Mikä muuttuu sote-palveluissa – Suomessa, Helsingissä, Pohjois-Helsingissä?

Sanna Vesikansa Henriikka Hellström

Apulaispormestari Sanna Vesikansa. Kuva: Henriikka Hellström.

Sote-palveluita uudistetaan ja kehitetään parhaillaan paljon, niin koko maan laajuisesti kuin Helsingissä.

Vielä ennen vuoden loppua eduskunta alkaa käsitellä jälleen sote-uudistusta. Nyt Uudellemaalle neuvoteltu erillisratkaisu on rakenteen puolesta hyvä kompromissi: Helsinki saa jatkossakin järjestää sote-palvelut asukkailleen. Kuvaavaa on, että Helsinki on yksinkin maan suurin sote-palveluiden järjestäjä.

Suurin ongelma tässä sote-mallissa on rahoitus. Helsinkiläisten sote-palvelut eivät ole nytkään yltäkylläiset, eikä esitettyjä säästöjä voida saada pelkästään tuottavuutta parantamalla. Hallituksen uusimmassa esityksessä on edetty oikeaan suuntaan, mutta yhä Helsinkiin tulisi näillä laskelmilla liian vähän rahoitusta. 

Sote-uudistusta tarvitaan yhdenvertaisten palveluiden turvaamiseksi Suomessa, mutta sitä on tähän asti valmisteltu etenkin pienempien kuntien näkökulmasta. Jos rahoitus vielä saadaan kuntoon, olisi helsinkiläistenkin etu, että uudistus etenisi. Nyt kun uudistus keskittyy olennaiseen eli sote- ja pelastuspalveluihin eikä mukaan ole ympätty kaikkia poliittisia intohimoja markkinamallista laaja-alaisiin maakuntiin, on todennäköisyys läpimenolle suurempi kuin aiemmin.

Helsingissä olemme kehittäneet palveluita jatkuvasti, sote-uudistuksen tilanteesta riippumatta. Ajattelemme, että todelliset hyödyt ihmisille syntyvät toimintaa parantamalla: kun ei tehdä päällekkäistä työtä eikä pompotella ihmisiä, kun erilaiset ammattilaiset toimivat paremmin yhteen, kun kootaan tuki ja hoito sitä tarvitsevan ihmisen ympärille.

Tästä hyvänä esimerkkinä ovat uudet perhekeskukset. Olemme perustaneet jo useita perhekeskuksia, jossa perheiden tarvitsema apu neuvolasta lastensuojeluun ja kymmeniin muihin palveluihin on helposti saatavilla. Sama ajatus moniammatillisesta saumattomasta toiminnasta on taustalla myös terveys- ja hyvinvointikeskuksissa ja ikäihmisten palveluiden seniorikeskuksissa.

Millaisia fyysisiä rakennuksia tämä uusi ajatusmalli sitten tuo Pohjois-Helsinkiin? Tätä valmistellaan juuri parhaillaan. Uudet joukkoliikenneyhteydet kuten Raide-Jokeri parantavat saavutettavuutta meidän alueellamme, ja mahdollisia uusia keskuksia pohditaankin raideliikenteen solmukohtiin kuten Oulunkylään ja Malmille. 

Päätökset näistä ja muustakin kaupungin palveluiden palveluverkosta tullaan tekemään ensi vuoden aikana. On selvää, että moniammatillisen osaamisen ohella palveluiden saavutettavuus on tärkeää.

Sote-palveluita muokataan nyt siis monelta suunnalta. Kaikkien uudistusten pohjana tulee olla ihmisen hyvä hoito ja se, että palvelut ovat helposti saatavilla kaikissa elämäntilanteissa. Tätä haluamme Helsingissä, ja tähän suuntaan toivottavasti johtaa myös sote-uudistus.

Teksti: Sanna Vesikansa
apulaispormestari (vihr.)

Share