Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Uutiset

Blogi: Kiitos ja kunnia neuvolalle

Anna Vuorjoki

Anna Vuorjoki.

Kuntapoliitikkona on hyvä saada myös henkilökohtaista kokemusta palveluista, joista päätämme valtuustossa. Viimeisen vuoden aikana minulla on ollut mahdollisuus tutustua neuvolapalveluihin, kun olen odottanut esikoistani.

Olen aina tiennyt periaatteessa, että suomalainen neuvolajärjestelmä on erinomainen. Vasta nyt olen kokemuksen tasolla ymmärtänyt sen merkityksen vanhemmaksi tulevalle.

Raskaus on elämänvaihe, jossa on uusien asioiden edessä. Kehossa tapahtuu muutoksia puhumattakaan monenlaisista tunteista, joita joutuu käymään läpi. Uusia opeteltavia asioita ruokavaliosta vauvan hoitamiseen on paljon.

Näihin tilanteisiin liittyy väistämättä epävarmuutta ja epätietoisuutta. Silloin on arvokasta, että neuvolassa voi kysyä luottamuksellisesti mitä tahansa. Minulle on ollut hyvin merkityksellistä, että neuvolassa on ollut tuttu, oma terveydenhoitaja, joka on kiinnostunut hyvinvoinnistani ja jolla on aikaa kuunnella.

Valtuutettuna ja aiemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä olen saanut neuvolatoiminnasta myös hyvin toisenlaista viestiä: huolta siitä, miten työntekijät ovat kuormittuneita ja kiireisiä ja miten vaikeaa on palvella asiakkaita hyvin. Kaikilla alueilla Helsingissä aikoja ei ole aina löytynyt asiakkaan omalle terveydenhoitajalle.

Uskon, että terveydenhoitajat todella tekevät työtä paineen alla. Onkin osoitus vankasta ammattitaidosta, että kiire ei ole välittynyt minulle asiakkaana. Siitä huolimatta pidän tärkeänä sitä, että työn resursointi on riittävää ja työskentelyolosuhteet ovat hyvät. Kenenkään ei tarvitse ajaa itseään kohtuuttomiin suorituksiin.

Sote-politiikassa kuulee välillä näkemyksiä, että resurssit tulisi kohdentaa eniten tarvitseville. Käytännössä hyvinvoiville perheille esimerkiksi terveydenhoitajan aikaa voitaisiin antaa vähemmän. Kenties tällaisessa mallissa minut laskettaisiin vähemmän tarvitseviin. Kuitenkaan en voi tietää, olisinko henkisesti pärjännyt lähimainkaan yhtä hyvin ilman neuvolan äärimmäisen tärkeää kannattelevaa tukea. Juuri tämä on ennaltaehkäisevän palvelun ydin. Ei tarvitse romahtaa tai epäonnistua saadakseen tukea, vaan hyvinvoinnin ylläpitäminen tärkeässä mutta haastavassa elämänvaiheessa nähdään itsessään arvokkaana.

Hyvä neuvola ei ole itsestäänselvyys vaan vaatii päättäjien vahvan tuen ja riittävän rahoituksen. Oma kokemukseni on kasvattanut huimasti arvostusta neuvolatoimintaa kohtaan ja vahvistanut entisestään halua puolustaa kuntapoliitikkona sitä, että tätä tärkeää työtä pystytään tekemään riittävillä resursseilla.

Teksti: Anna Vuorjoki
kaupunginvaltuutettu (vas)

Share