Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Mielipide: Pakilassa rakennetaan

Tapio Klemetti

Tapio Klemetti Pakilassa.

Pakilantien varteen nousee neljä uutta nelikerroksista kerrostaloa lähivuosina. Uudet asemakaavat ovat Pakilantielle vuonna 2014 laadittujen suunnitteluperiaatteiden mukaisia.

Parhaimmillaan lähipalvelut lisääntyvät ja Pakilantien varsi kehittyy eläväksi kauppakaduksi kahviloineen, joilla on omat pienet terassialueensa. Talojen yläkerroksiin rakennettavat asunnot tuovat lisää mahdollisuuksia muuttaa isosta omakotitalosta pienempään asuntoon omalla alueella.

Eniten haittaa nelikerroksisista taloista aiheutunee niiden takana asuville. Kerrostalojen suunnittelussa pitääkin huomioida matalampien naapureiden yksityisyys ja pyrkiä minimoimaan varjostus- ja näkymähaittoja.

Lähialueiden asukkaat vastustivat Pakilantien ja Kyläkunnantien kulmatontin rakentamista, erityisesti rakentamista viereiselle suojaviheralueelle. Nyt McDonald’s saattaa esittää tontille pientä noutoravintolaa. Jos uusi hanke mahtuu sallitulle rakentamisalalle ja on voimassa olevien kaavamääräysten mukainen, se saa rakennusluvan. Jotta ravintolan ja sen myötä lisääntyvän liikenteen tuomat häiriöt voidaan minimoida, tarvitaan rakentavaa vuoropuhelua asukkaiden ja muiden osapuolten kesken.

Tiiviimpi rakentaminen tulee mahdolliseksi myös muualla Länsi-Pakilassa. Kaavoitusta ohjaavat suunnitteluperiaatteet on tarkoitus hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnassa jo lokakuussa.

Suunnitteluperiaatteisiin kirjataan keskeiset kaupunkikuvalliset tavoitteet kuten se, mihin tontin osaan rakennukset sijoittuvat tai millaisia liikenneratkaisuja alueella tullaan suosimaan. Ehdotus suunnitteluperiaatteiksi tulee asukkaiden kommentoitavaksi Kerrokantasi-palveluun jo ennen kesää. Kommentoimalla voi vaikuttaa oman alueen kehitykseen.

Suunnitteluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen tontinomistaja voi hakea asemakaavan muutoksella lisää rakennusoikeutta omistamalleen tontille. Yleiskaavan 2016 pohjalta voi ennakoida, että jatkossa Länsi-Pakilassa saa rakentaa 0,4:n tehokkuudella. Rakentamista tai tontin myyntiä harkitsevan kannattaakin nyt huomioida, että rakentamismahdollisuudet tulevat lisääntymään ja todennäköisesti myös tonttien hinnat nousemaan lähitulevaisuudessa.

Pakilan koulu- ja päiväkotihankkeet lisäävät liikennettä kapeilla asuinkaduilla. Allianssihankkeen tuleekin ottaa asukkaiden liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä koskevat huolet vakavasti. Esim. Havukan tontille rakennettavan uuden päiväkoti-koulun sisäänkäynnit tulee suunnitella niin, että saattoliikenne ja -pysäköinti on mahdollista tukkimatta naapureiden sisäänkäyntejä. Myöskään rämiseviä piha-alueiden suoja-aitoja ei saa sijoittaa lähelle naapuruston makuuhuoneiden ikkunoita.

Vanhaa täytyy korjata ja uutta kannattaa rakentaa. Tehdään se alueen identiteettiä kunnioittaen ja asukkaita aidosti kuunnellen.

Teksti ja kuva: Tapio Klemetti, kuntavaaliehdokas (kok)

Share