Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Montessorimenetelmä auttaa myös muistisairaita

MuistiMontessori

Montessorimenetelmän mukainen toiminta suunnitellaan yksilön kiinnostuksenkohteiden ja kykyjen mukaan. Se antaa sekä virikkeitä, että parantaa toimintakykyä esimerkiksi motoriikkaa harjoittamalla. Kuva: Marja Isokangas.

Montessorimenetelmä tunnetaan Suomessa parhaiten varhaiskasvatuksen toimijoista, kuten vaikkapa Pakilan Montessorileikkikoulusta. Montessorimenetelmä tarjoaa uusia keinoja myös muistisairaiden elämänlaadun parantamiseen. Maailmalla pitkään käytettyä menetelmää ollaankin nyt tuomassa Suomeen.

Muistimontessorimenetelmä asettaa muistisairaiden yksilöllisen huomioimisen keskiöön. Muistisairaskin on yhä toimija, ei vain toimintojen kohde. Yhtä tärkeää on, että muistisairaan puolesta ei tehdä asioita, joihin hän itsekin pystyy sopivalla ohjauksella. Muistisairaus helposti laskee toimintakykyä, koska ympäristössä orientoituminen vaikeutuu ja monivaiheisten toimintojen toteuttaminen ei onnistu kuten ennen. Montessorimenetelmään kuuluva valmisteltu ympäristö huomioi nämä vaikeudet.
– Montessoriympäristössä asukkaat pystyvät tekemään asioita itsenäisesti, koska ympäristö tukee omatoimisuutta ja tehtäviä on muokattu tai pilkottu toimintakyvylle sopiviksi. Tämä säästää hoitajien aikaa, koska ei tarvitse tehdä puolesta ja asukkailla on järkevää tekemistä, Henna Jalovaara Suomen Montessoriliiton MuistiMontessori-ryhmästä kertoo.

Ympäristön valmistelu ei vaadi suuria investointeja – kyse on ennemminkin ympäristön ja käytäntöjen tarkastelusta muistisairaan näkökulmasta ja havaittujen ongelmakohtien ratkaisemisesta toimintakykyä tukevalla tavalla.
– Käytetään esimerkiksi nimilappuja/-kylttejä, jotta vuorovaikutus
helpottuu, kun voi puhutella toista nimellä. Ympäristössä käytetään orientaatiota ja reittien löytämistä helpottavia vihjeitä ja kylttejä, Henna Jalovaara kuvailee.

Hyötyä myös hoitohenkilöstölle

Muistimontessorimenetelmä ottaa huomioon muistisairaan henkilöhistorian ja hyödyntää sitä aktiivisesti henkilön toimintakyvyn ylläpidossa. Puutarhurina toiminut henkilö voi saada vastuulleen huonekasvien kastelun ja kirjastonhoitajana työskennellyt voi lukea ääneen muille hoivakodin asukkaille. Ajatuksena on luoda muistisairaille aktiivisia rooleja, joissa he pystyvät toteuttamaan omia kiinnostuksenkohteitaan ja voivat tuntea olevansa hyödyllinen osa yhteisöä. Mielekäs toiminta myös tutkitusti vähentää muistisairaiden aggressiivista käytöstä.

Montessorimenetelmä toimii, kun koko yhteisö sitoutuu siihen. Uusista toimintatavoista pitää muodostua rutiini, joka läpäisee kaikki toiminnot. Montessori voi tarjota ratkaisuja jo havaittuihin ongelmiin, kuten Lauttasaaren senioritalossa on huomattu.
– Lauttasaaren senioritalossa on osallistettu asukkaita ympäristön ja toiminnan kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin jo usean vuoden ajan. Tässä yhteydessä on noussut esiin tarpeita ja toiveita, joita lähdetään ratkomaan montessorin keinoin, Henna Jalovaara kertoo. Montessorimenetelmä parantaa tutkitusti muistisairaiden elämänlaatua ja siitä on myös hyötyä hoitohenkilöstölle.
– Vanhuksia ja muistisairaita on koko ajan enemmän. Olisi tärkeää, että hoitajat jaksavat työssään ja montessorimenetelmää käytettäessä työhyvinvointi on tutkimusten mukaan parantunut, Henna Jalovaara kertoo.

Ensimmäinen koulutus Suomessa

Suomen Montessoriliitto järjestää 30.9.-1.10. kaksipäiväisen työpajan, joka antaa valmiuksia menetelmän käyttöönottoon omassa työssä. Työpajan pitää kansainvälisesti tunnettu muistimontessoriohjaajien kouluttaja Jennifer A. Brush. Koulutukseen voi ilmoittautua 25.4. mennessä osoitteessa: https://montessori.fi/1527-2/

Teksti: Susan Wilander
Kuva: Marja Isokangas

Share