Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Metsälä, Uutiset

Breikki Helsinki elokuussa Metsälän teollisuusalueelle

Breikki Helsinki

Kuva: Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

Päihdepalveluyksikkö Breikki Helsinki aloittaa toimintansa elokuussa osoitteessa Asesepänkuja 2. Breikki tuottaa opioidikorvaushoidon palvelua pääkaupunkiseudun kuntien ohjaamille opioidiriippuvaisille. Diakonissalaitoksen Hoivalla on 20 vuoden kokemus opioidikorvaushoidon toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla.

Hoivan kaksi päihdepalveluyksikköä, Breikki Hia ja Breikki Alppikatu, toimivat aikaisemmin Alppikadun korttelissa kahdessa eri rakennuksessa. Nyt nämä yksiköt muuttava saman katon alle. Asesepänkadulla asiakkaille on kolmet erilliset tilat omine sisäänkäynteineen. Uudet tilat palvelevat asiakkaita entistä paremmin.
– On hienoa, että pääsemme elokuussa muuttamaan huomattavasti isompiin ja uusiin tiloihin.  Näissä tiloissa pystymme huomioimaan aiempaa paremmin asiakkaiden hoidon yksilöllisyyden, henkilöstön työhyvinvoinnin ja nykyiset palvelukuvaukset. Toimipisteessä huoneneliöitä on tuplaten nykyiseen eli jokaiselle on riittävästi tilaa yksilötyöskentelyyn sekä ryhmä- ja yhteisötyöskentelyyn, uusien lääkehoitotilojen laajuuden etuja unohtamatta, kertoo Diakonissalaitoksen Hoivan päihdepalveluiden palvelualuejohtaja Pirjetta Salomäki.

Naapurustotyö tärkeää

Breikki Helsinki tarjoaa opioidikorvaushoitoa kuntouttavin ja haittoja vähentävin tavoittein. Breikki on auki arkisin virastoaikaan sekä viikonloppuisin/pyhinä päivällä muutaman tunnin rajoitetuin palveluin. Hoitosuhteessa olevien asiakkaiden määrä on 200, kolmessa eri yksikössä. Asiakkaiden päivittäinen määrä sekä heidän käyntipäivänsä ja aikansa vaihtelevat.

Palvelun toteuttaa sosiaali- ja terveydenalan moniammatillinen tiimi, joka koostuu yksikönjohtajasta, sairaanhoitajista, sosionomeista, lähihoitajista ja lääkäristä. Asiakasedustajat ovat tiiviisti mukana arjen toiminnassa ja kehittämisessä ammattilaisten kanssa. Tärkeässä roolissa on naapurustotyö, jonka avulla rakennetaan ja ylläpidetään hyviä naapurustosuhteita sekä lisätään vuoropuhelua.
– Naapurustotyö on yhteistyötä. Sen avulla haluamme lisätä tietoa toiminnastamme yksikön lähistöllä ja naapurustossa, ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntymistä ja puuttua välittömästi mahdollisiin häiriöihin, sanoo naapurustotyöstä vastaava Kimmo Hannus. Breikki Helsinki tulee olemaan yhteydessä alueen toimijoihin ja asukkaisiin sekä järjestämään infotilaisuuksia koronatilanteen huomioiden.

Krooninen aivosairaus

Opioidiriippuvuus on krooninen aivosairaus, jossa keskushermosto on sopeutunut opioidien jatkuvaan runsaaseen vaikutukseen, eikä elimistö enää toimi normaalisti ilman niitä. Säännöllinen korvaushoitolääkitys estää vieroitusoireiden syntymisen sekä ylläpitää henkilön toimintakykyä ilman huumaavaa vaikutusta.

Korvaushoito on terveydenhuollon luvanvaraista toimintaa. Opioidikorvaushoitoon sisältyvät lääkehoito, psykososiaalinen hoito, vertaistuki sekä palveluohjaus. Korvaushoito on ainoa tutkittu opioidiriippuvuuden hoitomuoto, joka lisää hoidossa pysymistä, mikä mahdollistaa kuntoutumisen sekä vähentää laittomien opioidien käyttöä, rikollisuutta, kuolleisuutta ja HIV-riskikäyttäytymistä.

Teksti ja kuva: Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

Share