Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Blogi Pakila-Seura: Terveisiä Pakilasta Helsingin kaupunkiympäristötoimialalle

Länsi-Pakilan koulu

Länsi-Pakilan perusparannettava koulurakennus ja laajennusosa, havainnekuva, Pakilanpuiston allianssi.

Pakila-Seura ja Pakilan Kiinteistönomistajain yhdistys ovat tehneet yhteisen muistutuksen kaupungille Länsi-Pakilan katusuunnitelmista.

Länsi-Pakilassa rakennetaan nyt todella vilkkaasti. Alueelle on tulossa sekä julkisia rakennuksia, kuten uusi koulu- ja päiväkotirakennus sekä yhteisöjen rakennuksia, kuten HNMKY:n talo. Lisäksi Pakilantien varteen tulee neljä uutta kerrostaloa ja vireillä on useita pientalohankkeita.

Rakentaminen lisää liikennettä, muuttaa liikennevirtoja ja kävelyreittejä. Se edellyttää myös uutta ajattelua liikenneturvallisuudessa.

Länsi-Pakilan katusuunnitelmien vaikeimmat kohdat ovat Elontien ja Halkosuonkujan liikennejärjestelyt. Näin siksi, että Havukan uudessa koulu- ja päiväkotirakennuksessa käyvien lasten turvallisuus, liikenteen sujuvuus ja asukkaiden autojen pysäköintimahdollisuudet on sovitettava yhteen.

Ongelmat ovat tulleet esille siksi, että Havukan nykyinen noin 170 hengen päiväkoti puretaan ja tilalle rakennetaan yhdistelmärakennus laajennetulle päiväkodille ja Pakilan ala-asteen koulurakennuksesta Havukkaan siirrettäville eka- ja tokaluokkalaisille oppilaille. Yhteensä Uuteen Havukkaan siirtyy yli 500 lasta, nuorta ja aikuista.

Pikkukoululaiset ja päiväkotilaiset kuljetetaan uudisrakennukseen ja sieltä kotiin vanhempien työmatkojen yhteydessä yleensä omilla autoilla eli liikenne kasvaa ja kasvavaa liikennettä varten kapeita Elontietä ja Halkosuonkujaa ei ole suunniteltu.

Esitämme, että mainitut ongelmat ratkaistaan siten, että pienten koululaisten luokkia ei oteta Havukan uudisrakennukseen, vaan ne sijoitetaan peruskorjattavana olevaan Pakilan ala-asteen kouluun Halkosuontiellä tai sen lähistölle rakennettavaan rakennukseen.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, esitämme vaihtoehdon.  Katusuunnitelmien perustiedoissa ei ole mainittu riittävien liikennesuunnitelmien tekemiselle välttämättömiä tietoja tulevan yhdistelmärakennuksen koosta, sisäänkäynneistä ja siinä työskentelevien ihmisten määristä. Näihin on alettu paneutua vasta nyt vuorovaikutusvaiheessa.

Välillä on vaikuttanut siltä, että Havukan liikenne keskitetään Ripusuontielle ja väliin, että se jaetaan Ripusuontien ja Elontien kesken.  Ilmeisesti ongelmia on aiheutunut myös alueen liikennesuunnittelijan vaihtumisesta ja allianssi-hankkeena hoidetun koulu- ja päiväkotiprojektin itsenäisyydestä.

Esitämme, että liikenne suunnitellaan siten, että se jaetaan Ripusuontien ja Elontien kesken, koska muutoin Ripusuontie ruuhkautuu liikaa ja koska vanhemmat kuitenkin tuovat lapsensa kumpaakin kautta Havukkaan. Luontevinta olisi tuoda suurin osa pikkukoululaisista Elontien kautta.

Toivomme vielä, että uudisrakennuksen naapureille Halkosuonkujalla ja Elontien varrella risteyksestä itään turvataan mahdollisuus pysäköidä autonsa kadun varteen asuntonsa lähistölle rakentamalla korotus vain risteykseen – ei Halkosuonkujalle eikä muualle Elontielle.

Pakila-Seura ry                                     Pakilan Kiinteistönomistajain yhdistys ry

Raimo Rahkonen, pj.                           Matti Enroth, pj.

Share