Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Oulunkylä, Uutiset

Sata vuotta tulevaisuutta – pohdintaa juhlavuonna 2021

100 vuotta tulevaisuutta

Kuva: Ulla Kosonen

Oulunkylän syntyvuonna taaperoikäisellä Suomella oli uskallusta, näkyä ja kykyä ottaa isoja askelia tulevaisuuteen. Maa oli vielä murroksessa: Sisällissodan arvet näkyivät. Poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen rakenne hakivat muotoaan. Kaiken keskellä tuore tasavalta satsasi sivistykseen, koulutukseen ja pikkulasten ja äitien terveyteen.  

Vuonna 1921 säädettiin oppivelvollisuuslaki.  Monen koulutuspolku ei olisi ollut mahdollinen ilman päättäjien sitoutumista siihen, että jokaisella on oikeus ja velvollisuus koulutukseen. Koulutus onkin ollut yksi avaintekijöitä yksilöiden ja koko maan hyvinvoinnille.

Samana vuonna eduskunta otti kirjastot valtionavun piiriin. Nämä avasivat oven kirjallisuuden ja kulttuuritarjonnan piiriin.

Vuonna 1921 Mannerheimin lastensuojeluliitto järjesti diakonissoille ja sairaanhoitajille ”uuden tuulen” kursseja ennaltaehkäisevästä sairaanhoidosta. Terveydenhuollon kehittäminen ja koulutus jatkuivat seuraavana vuonna, ja alkunsa sai samalla suomalainen neuvolajärjestelmä. Lapsikuolleisuus laski huomattavasti ja Suomi onkin ollut pitkään lasten terveyden kärkimaita.

Vuonna 1921 otettiin myös pari pientä, mutta huomioitavaa askelta: Autojen määrä oli lisääntynyt ja käyttöön otettiin ensimmäinen virallinen liikennemerkki – valkoinen varoituskolmio. Maailmankirjallisuuteen ilmestyi puolestaan tulevaisuuden sana – robotti.

Nyt vuonna 2021 pohdimme robotiikan ja tekoälyn sovellutuksia ja etiikkaa. Mikä on ihmisen olemus ja rooli teknologian muutoksessa? Pohdimme ilmastokysymysten valossa liikenneratkaisuja ja tulevaisuuden energiamuotoja. Koulutuksen kysymykset ovat ajankohtaisia edelleen, samoin lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Moni asia vaatii uudenlaista ajattelua. Monet ihmisen peruskysymykset kuitenkin toistuvat.

Juhlavuonna katsomme, mistä lähtökohdista Oulunkylää on sadan vuoden aikana rakennettu. Samalla voimme arvioida yhdessä sitä, millä arvoilla, välineillä ja visioilla kuljemme kohti seuraavaa sataa vuotta. Millaista tulevaisuutta valmistamme kasvaville sukupolville.

Seurakunta on mukana juhlavuodessa diginä ja livenä: Tervetuloa tapahtumiin, konsertteihin ja kirkkovuoden tilaisuuksiin. Syksyn mittaan kutsumme mukaan teema- ja arvokeskusteluihin. Samaten syksyllä Oulunkylän kirkolla on näyttely, jossa voi peilata historian kautta tätä päivää ja tulevaisuutta. Yhteisen juhlan merkeissä!

Teksti ja kuva: Ulla Kosonen, kirkkoherra, Oulunkylän srk

Share