Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylä-Seuran johtokunta 2021-22

Oulunkylä-Seuran logo

Oulunkylä-Seura ry

Oulunkylä-Seuran toimii alueemme viihtyisyyden ja kehityksen puolesta. Seuran johtokunnan jäsenille tärkeitä asioita ovat erityisesti ympäristö ja kaavoitus, alueen yhteisöllisyyden lisääminen ja sen elinvoimaisuus. Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Marika Mantere ja varapuheenjohtajana toimii Erwin Woitsch. Uutena jäsenenä aloitti Rene Sirén. Johtokunnan jäsenet kertovat lyhyesti miksi ovat mukana Oulunkylä-Seurassa:

Marika Mantere

Marika Mantere
Marika Mantereen laajan haastattelun voi lukea Oulunkyläisen numerosta 1/2020 (ks. www.issuu.com/oulunkylainen tai www.oulunkylainen.fi).

Kukka Korkeaoja

Kukka Korkeaoja
Olen mukana, koska haluan edistää Oulunkylän kehittymistä esteettisesti viihtyisänä ja omaleimaisena asuinalueena. Kiinnostukseni kohteitani ovat kaavoitus, uudisrakentaminen ja historialliset rakennukset, puistot sekä kaupunkiympäristön taideteokset ja rakennetun ympäristön valaistus.

Marjatta Kuusela

Marjatta Kuusela

Olen mukana pitämässä yllä sekä kehittämässä tietoisuutta ja tunnettavuutta Oulunkylästä perinteikkäänä kaupunginosana, jolla on rikas, ainutlaatuinen ja monikulttuurinen menneisyys. Sitä pitää hyödyntää nyt ja se pitää huomioida kaupunginosaa edelleen kehitettäessä.

Viljo Lukkarinen

Viljo Lukkarinen
Haluan seurata johtokunnassa alueen kaavoitusasioita ja olla mukana erilaisissa työryhmissä. Olen asunut Oulunkylässä vuodesta 1985. Kiinnostuin toiminnasta johtokunnassa siinä vaiheessa, kun asemakaavaosastolla tehtiin kolme ideamallia Oulunkylän keskustan suunnitelmasta.

Markku Mantere

Markku Mantere
Oulunkylän mielenkiintoisen historian tuntemisen vaaliminen ja jatkuvan uuden historiankirjoituksen ylläpito ovat tärkeitä tehtäviä Oulunkylä-Seuralle. Historian vastapainoksi tulevaisuuden näkymien äärellä oleminen ja alueen kehittymiseen vaikuttaminen vetoavat.

Otto Miettinen

Otto Miettinen
Olen mukana Oulunkylä-Seurassa, koska haluan vaikuttaa lähiympäristöni tilaan, erityisesti sen vehreyteen, ja tukea yhteisöllisyyttä.

Arno Moliis

Arno Moliis
Haluan olla myötävaikuttamassa Oulunkylän metsien ja viheralueiden monimuotoisuuden säilyttämisessä. Paljasjalkaisena Ogelin kundina pyrin myös ylläpitämään ja välittämään tietoa 1950-60 -luvun nuorten elämästä Oulunkylässä.

Rene Sirén

Rene Sirén

Olen äänittäjä ja mukana Ogeli Music Clubin toiminnassa. Minua kiinnostaa Oulunkylä-Seurassa erityisesti tapahtumien järjestäminen. 25 vuotta Oulunkylässä asuneena olen myös kiinnostunut alueemme kehityksestä tulevaisuudessa. Haluan vaikuttaa siihen, että pieni gallialainen kylämme pysyisi mahdollisimman vehreänä.

Tapio Solonen

Tapio Solonen

Olen asunut Oulunkylässä 19 vuotta. Oulunkylä tuli tutuksi jo 80-luvun alussa, kun opiskelin Ogelin Pop-Jazz opistossa. Oulunkylä-Seurassa haluan vaikuttaa elinympäristöömme siten, että Oulunkylän ominaispiirteitä kunnioitetaan ja ympäröivää luontoa vaalitaan. Oulunkylässä on pitkät musiikkiperinteet ja siksi toimin Ogeli Music Clubissa, joka järjestää elävän musiikin tapahtumia. Olen mukana järjestämässä Oulunkylän satavuotisjuhlia sekä Seurahuoneen toimintaa.

Erwin Woitsch

Erwin Woitsch

Yhteisö! Pidän tärkeänä lisätä asukkaiden tietoisuutta kaavoituksen vaikutuksista kaupunginosaansa ja saada heitä osallistumaan kotiseutunsa kehittämiseen. Nykypäivän ymmärtää menneisyyden kautta, siksi historian tallentaminen ja sen välittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista. Olen ollut seurassa monessa mukana 20 v., tällä hetkellä keskityn toimimaan viher- ja luontoalueittemme puolesta.

Share