Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Politiikka, Uutiset

Paikalliset ehdokkaat esille

Valtuusto kuva Pertti Nisonen / Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsingin kaupunginvaltuusto 2017. Kuva: Pertti Nisonen / Helsingin kaupungin aineistopankki.

Oulunkyläinen tarjoaa jälleen lukijoille mahdollisuuden tutustua paikallisten ehdokkaiden ajatuksiin ja ideoihin. Kuntavaaleissa 2021 alueella onkin runsaasti ehdokkaita, joista valita.

Oulunkyläinen tarjosi ehdokkaille mahdollisuuden vastata ehdokaskyselyyn netissä. Kyselyyn sisältyi kuusi kysymystä, joista kaksi monivalintakysymystä ja neljä avointa kysymystä. Kyselyyn vastasi 35 ehdokasta, joista vasemmistoliiton ehdokkaita on 9, SDP:n ehdokkaita 8, kokoomuksen ehdokkaita 6, vihreiden ehdokkaita 5, Asukkaiden Helsingin ehdokkaita 3, keskustan ehdokkaita 2, RKP:n ehdokkaita 1 ja KD:n ehdokkaita 1.

Oulunkyläinen oli yhteydessä kaikkiin suurimpiin puolueisiin Helsingissä jo tammi-helmikuussa, sekä uudelleen maaliskuussa vaalien siirryttyä, kertoen mahdollisuudesta osallistua lehden haastatteluihin. Lisäksi asiasta kerrottiin lehdessä, lehden verkkosivuilla ja lehden Facebook-sivuilla. Ehdokastietoja tuli puolueiden paikallisryhmiltä ja ehdokkailta itseltään. Näiden tietojen perusteella mahdollisuuden kyselyyn osallistumiseen saivat kaikki ehdokkaat, joiden sähköpostiosoite oli saatu lehden tietoon.

Kyselyn tuloksia on käytetty lehden jutuissa sekä sellaisinaan lainauksina, että yhteenvedoissa ja diagrammeissa. Löydät kuntavaaleihin liittyvät jutut sivuilta 4-9.

Helsingin kaupunginvaltuusto

Helsingin kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä elin. Valtuustossa on 85 jäsentä, jotka valitaan kuntavaaleissa nelivuotiseksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut voivat tehdä aloitteita kaupungin asioista. Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään 15 valtuutettua, se käsitellään kaupunginhallituksessa. Myös valtuustoryhmä voi tehdä aloitteen. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaikki ryhmäaloitteet käsitellään valtuustossa.

Kaupunginvaltuuston kokouksia voi katsoa verkosta Helsinki-kanavalta. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat saatavilla kaupungin verkkosivuilla. Kaupunginvaltuuston kyselytunneilla valtuutetut voivat esittää pormestarille ja apulaispormestareille kysymyksiä näiden toimialan asioista.

Valtuusto päättää monista kaupungin asioista, esimerkiksi:

-kuntastrategia
-hallintosääntö
-talousarvio ja taloussuunnitelma
-omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje
-liikelaitoksille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet
-varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet
-palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleiset perusteet
-jäsenten valitseminen kaupungin toimielimiin
-tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus

Kaupunginvaltuustoon valitaan valtuutetut kuntavaaleissa, jotka järjestetään 13.6.2021. Kuntavaaleissa voi äänestää omassa kotikunnassaan; vaalipäivänä varsinaisessa äänestyspaikassa tai ennakkoäänestyksessä missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Laitos- ja kotiäänestyksiä järjestetään myös niitä tarvitseville. Henkilöllisyys on todistettava äänestettäessä.

Teksti: Susan Wilander

Kuva: Pertti Nisonen/Helsingin kaupungin aineistopankki

Share