Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Oulunkylä, Uutiset

Om gamla Åggelby

Åggelby Svenska Samskola

Åggelby Svenska Samskola före branden 1969. Bild: Svensk Förening i Åggelby.

På Svensk Förenings webbplats, aggelby.fi har vi samlat information om det gamla Åggelby. Du kan bland annat läsa om föreningen och dess historia samt hur den tangerar Åggelby som samhälle. 

Som källmaterial har vi använt olika sammanställningar som tillkommit under årens lopp. På hemsidan finns också publicerad Svensk Förenings 75-års historik som utgavs år 1984.

I historiken får man ta del av hur livet har gestaltat sig i Åggelby, allt från den tid stadsdelen var en egen kommun och vidare under senare årtionden. För gamla ågelibor blir det troligen ett kärt möte med många kända namn från tidigare år.

Tiden efter 1984 är inte lika grundligt dokumenterat. Men inom Svensk Förening har vi tänkt att efterhand tillfoga berättelser och historier om vad som har hänt under föreningens fortsatta tillvaro från 1984 fram till nutid. Kanske vill du bidraga med material och minnen? Skicka då gärna dem till oss så går vi igenom dem och fogar dem till denna sida för att kunna läsas av andra. Kontaktuppgifter finns på aggelby.fi. Vi har också en facebooksgrupp.

Text: Kenneth Nykvist

Bild: Åggelby Svenska Samskola

Share