Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Oulunkylä, Uutiset

Svensk Förening i Åggelby – ett mer än hundraårigt äventyr

Åggelby Svenska Samskola i ruiner

Åggelby Svenska Samskola i ruiner! Den 15 mars 1969 eldhärjades skolan i en häftig brand. Den dramatiska branden skedde mitt under studentskrivningarna, vilka som genom ett under undgick lågornas rov i skolans brandsäkra kassaskåp. Bild: Kenneth Nykvist/Svensk Förening i Åggelby.

Det har i år gått 100 år sedan Åggelby skildes från Helsinge socken och bildade en egen kommun. Vid det här laget var Svensk Förening i Åggelby redan en etablerad förening med en omfattande verksamhet.

Redan 1908 hade en grupp Åggelbybor samlats för att diskutera frågan om en svensk kulturförening i Åggelby. Från myndigheternas sida såg man med misstro på olika slag av sammanslutningar som kunde stärka motståndet mot den rådande förryskningspolitiken vid den här tiden. Därför dröjde det ända tills den 18 mars 1909 innan guvernören för Nylands län godkände föreningens stadgar.

Verksamheten inom föreningen inleddes genast, redan en månad efter grundandet höll Svensk Förening sin första sammankomst med föredrag, sång och deklamation på programmet.

Till en början samlades man i det som idag är societetshuset i Åggelby, men ganska snart väcktes frågan om ett eget föreningshus. Efter en del diskussioner beslöt man inköpa villan Central som låg där Mickelsvägen 4 nu finns.

Skolfrågan i Åggelby

Vid sidan av olika kulturella strävanden blev skolsituationen i Åggelby föremål för föreningens speciella omsorger.

Redan 1911 hade en privat samskola, Åggelby Svenska Samskola, inrättats på orten med en privat skolförening som upprätthållare. Det visade sig emellertid snart att skolföreningen inte ensam mäktade med att upprätthålla skolan och redan 1916 överläts skolrättigheterna på Svensk Förening. Vid sidan av olika understöd till skolan så ställdes också föreningshuset till skolans förfogande. Efter olika ombyggnader verkade skolan där tills Helsingfors stad införde grundskolan 1977 då Åggelby Svenska Samskola sammanslogs med Andra svenska lyceum till Åshöjdens skola och flyttade till Sturegatan.

Britta Holmlund, föreningens grand old lady

Många betydande personer har verkat inom Svensk Förening och en av de främsta bland dem var Britta Holmlund, en Åggelbybo av den gamla stammen. Hon hörde till dem som var med och grundade Torsdagsklubben genast efter kriget. Vidare verkade hon som föreningens ordförande under ett tjugotal år varefter hon blev vald till föreningens hedersordförande. År 2004 gav hon ut boken På vandring genom byn, som berättar om Åggelby i gamla tider.

Verksamheter idag

Svensk Förenings i Åggelby verksamhet utgår ännu idag från de intentioner man hade när föreningen grundades. Årligen ordnas utfärder, teaterbesök, föredrag och sammankomster för medlemmarna och andra intresserade. De senaste åren har föreningen sett bl.a. Chess och I det stora landskapet på Svenska Teatern. Vissa år har man även besökt Fallåkers teater i Esbo.

Varje år brukar föreningen också göra en endagsutfärd, senast besöktes Fredrikshamn och i år står Västra Nyland på tur.

Livaktig är även föreningens bridgeklubb som samlar ett tiotal spelbord varje tisdag i Societetshuset i Åggelby.

Skolor och daghem stöds på olika sätt. Varje år ordnas en uppsatstävling som bär Britta Holmlunds namn. Tema för tävlingen är min hembygd och en vinnare utses i varje lågstadium i norra Helsingfors. Vidare stöder Svensk Förening de svenska skolorna och daghemmen i norra Helsingfors med bidrag för vanliga stipendier, böcker för deras bibliotek samt olika kulturella strävanden på svenska.

Svensk Förening har idag närmare etthundrafemtio medlemmar och antalet är stabilt.

Text: Kenneth Nykvist

Share