Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Niskalan arboretumin luonnonsuojelualueen perustaminen etenee

Niskalan arboretum

Niskalan arboretum. Kuva: Jussi Heilimäki.

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28. kesäkuuta esittää luonnonsuojelualueen perustamista Pohjois-Helsingissä sijaitsevaan Niskalan arboretumiin ja alueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamista vuosille 2021–2030.

Niskalan arboretum sijaitsee Pohjois-Helsingissä Keskuspuiston pohjoisosassa. Alue liittyy saumattomasti Haltialan ulkoilualueeseen. Arboretumin eli puulajipuiston lajisto sisältää sekä luonnonvaraista puu-, pensas- ja ruohovartista lajistoa että runsaasti ulkomaista, istutettua lajistoa.

Arboretumin ydinosa on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 1984. Rauhoitetun alueen pinta-ala on yhteensä 2,26 hehtaaria. Lisäksi arboretumiin kuuluu nykyisellään noin kaksi hehtaaria suojelualueeseen liittyvää suojelematonta aluetta.

Niskalan arboretum poikkeaa muista Haltialan metsäisistä luonnonsuojelualueista, sillä rauhoituksen tarkoituksena ei ole perinteisen luonnonsuojelun tapaan turvata alueen luonnontilan säilymistä vaan ylläpitää sekä arvokkaan luonnonkasvilajiston että alueelle istutetun lajiston säilymistä. Arboretumin alkuperäiset puut on istuttanut Tuomarinkylän kartanon ja Haltialan tilan omistaja, maanviljelysneuvos Jakob Kavaleff vuosina 1907–1911. Kavaleffin ajatuksena oli luoda alueesta taimitarhan esittelypuisto. Kaupungin omistukseen arboretum siirtyi vuonna 1961.

Niskalan arboretum täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset, ja sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. Alue on pienestä koostaan huolimatta monimuotoinen, ja myös sen linnustoarvot ovat merkittävät.

Päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta tekee Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kaupungin hakemuksen pohjalta.

Teksti: Johanna Snellman, Viestintäasiantuntija, Helsingin kaupunki
Kuva: Jussi Helimäki.

Share