Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä

OmaStadi-äänestys 6.–28.10.

OmaStadi Minna Alanko

OmaStadi-äänestys tulee jälleen. Kuva: Minna Alanko.

Unelmien Helsinki tehdään yhdessä. Lokakuussa jaossa on 8,8 miljoonaa euroa.

OmaStadi on osallistuvaa budjetointia, jossa Helsingin kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten tekemien ehdotusten toteuttamiseen. Äänestäminen tapahtuu omastadi.hel.fi -sivustolla. Äänioikeutettuja ovat kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset.

8,8 miljoonan euron määräraha jakautuu alueellisesti asukasluvun mukaan. Summasta 20 prosenttia on varattu Helsingin yhteisille, eli koko kaupunkia koskeville ehdotuksille, jotka eivät ole sidottuina vain yhteen alueeseen. Jokainen saa äänestää ehdotuksia yhden suurpiirin alueelta ja sen lisäksi koko Helsinkiä koskevien ehdotusten joukosta. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan. Toteutettavat ehdotukset julkaistaan sivustolla 29.10.2021.

Äänestäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista kuten pankkitunnuksia. Koululaiset voivat kirjautua palveluun Wilma-tunnuksilla.

Neuvoa ja digitukea on saatavilla kirjastoissa ja muissa kaupungin palvelupisteissä. Helsinkiläisillä on myös mahdollisuus äänestää avustetun äänestyksen pisteillä henkilöllisyystodistusta näyttämällä. Äänestyksen tukipisteet ja ajankohdat löytyvät sivulta https://omastadi.hel.fi/pages/aanestyksentukijatapatumat.

Teksti: Kirsi Kallansalo

Lisätietoa omastadi.hel.fi

Pohjoisen alueen Stadiluotsi Kirsti Kallansalo ja Keskisen alueen Stadiluotsi Gritten Naams ovat tukena äänestyksessä

Stadiluotsin tehtävänä on edistää kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia sekä tarjota tukea ja neuvoa osallistuvan budjetoinnin eri vaiheissa. Kipa ja Gritten ovat omilla alueilla tukemassa äänestystä. Kipaan ja Gritteniin voi olla yhteydessä, jos kaipaat neuvoa äänestyksessä tai Helsingin kaupungin palveluihin liittyvissä osallisuus- ja vaikuttamiskysymyksissä.

Ota yhteyttä!

gritten.naams@hel.fi

+358415121734

kirsti.kallansalo@hel.fi
+358406197323

Share