Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylän keskustan suunnitelma herättää kysymyksiä

Ogelin liikekeskus kuva Milla Palkoaho

Ogelin liikekeskuksen omistajat ovat ehdottaneet kaupungille rakennuksen purkamista. Kuva: Milla Palkoaho.

Kaupunki on julkistanut suunnitelman Oulunkylän keskusta-alueesta eli Ogelin liikekeskustan ympäristöstä ja asemanseudusta radan pohjoispuolella. Erikseen on myös uusittu Oulunkyläntien suunnitelmaa.

Suunnitelma, jossa on kaksi vaihtoehtoa, sisältää merkittäviä ja massiivisiakin muutoksia niin alueen rakennuskantaan, korkeuteen kuin maankäyttöön, sellaisia, joita ei aiemmin ole esitetty ja jotka poikkeavat merkittävästi kaupungin aiemmin hyväksymistä suunnitelmista ja ylittävät aiemman rajauksen.

Keskustaa halutaan ennakoidusti kehittää tiiviimmäksi täydennysrakentamisella ja näin asukasmäärää nostaa juna- ja raitiotieliikenteen solmukohdassa. Uutta alueen suunnittelussa on, että kaupunki on antamassa sen itseltään yksityiselle taholle.

Kulmakivi Ky hakee omasta ja Oulunkylän Liikekeskus Ogelin nykyisten osakkaiden puolesta kaupungilta Oulunkylän alueelle kehittämisvarausta, eli etuoikeutta kaupungin omistamien alueiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä kaupungin kanssa. Aloitteen lähtökohdaksi kerrotaan tarve uudistaa liiketilat ajanmukaisiksi.  

Ensimmäisessä vaihtoehdossa kauppakeskus Ogelin korttelissa olisi asuntoja sekä liiketiloja ja perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus sijoittuisi Mäkitorpantien varteen osittain nykyiseen leikkipuistoon. Asemakortteli on kummassakin suunnitelmassa samanlainen. Siellä olisi asuntoja, liiketiloja sekä kirjasto, nuorisotila ja työväenopisto. Kuva: Helsingin kaupunki, Asemakaavoitus.

Alustavissa suunnitelmissa esitetään ratkaisuksi vanhan ostoskeskuksen purkamista. Tilalle keskustakortteleihin rakennettaisiin uusia asuntoja, kivijalkaliiketiloja ja uudet tilat kirjastolle, nuorisopalveluille ja työväenopistolle. Alueelle tarvitaan lisäksi nykyistä suurempi perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus.

Toisessa vaihtoehdossa kauppakeskus Ogelin korttelissa olisi asuntoja, liiketiloja ja perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus. Mäkitorpanpuistoon rakennettaisiin asuntoja. Asemakortteli on kummassakin suunnitelmassa samanlainen. Kuva: Helsingin kaupunki, Asemakaavoitus.

Hämmästystä on herättänyt esitys rakentaa Mäkitorpan leikkipuiston pelikentälle perhekeskusta ja terveys- ja hyvinvointikeskusta tai vaihtoehtoisesti asuntoja ja liiketiloja. Hiljattain rakennettu leikkialue säilyisi uuden rakentamisen vieressä. Nyt mukaan otettu Mäkitorpanpuiston alue ei kuulunut alkuperäiseen suunnittelualueeseen.

Tapio Rautavaaran puisto kokisi suuren muutoksen, toisin kuin aiemmissa suunnitelmissa esitetään: puiston paikalle esitetään asuntoja ja liiketiloja ja tilalle pientä viihtyisää aukiota vanhan aseman eteen patsaan siirtoineen. Puiston ”siirrolla” ja pienentämisellä tavoitellaan suurempaa asukasmäärää.

Kaupungin tärkeitä lähtökohtia suunnittelussa ovat mm. laadukas kaupunkikuva ja kaupunkitila, sujuvat liikkumisen reitit ja kaupungin hiilineutraalisuustavoitteet.   

Tavoitteena nopea rakentaminen

Päätöksen kehittämisvarauksesta tekevät palautteen pohjalta kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus. Jos varaus myönnetään Kulmakivi Ky:lle kumppaneineen, hanke esittelee seuraavassa vaiheessa tarkempia suunnitelmia ja niistä pyydetään asukkaiden ja osallisten mielipiteitä. Alueen asemakaavoja muutetaan tämän jälkeen.  

Hankkeen tavoitteena on, että alueen uusi asemakaava olisi lainvoimainen v. 2023–24, jolloin rakentaminen voisi käynnistyä v. 2024–25. Hankkeen toteutuessa olisi tarkoitus edetä rakentamisessa ripeästi ja limittäin, jotta palvelut voisivat jatkua alueella rakentamisen aikana.     

Asukkailta runsaasti kritiikkiä

Näkemyksiä ja ehdotuksia suunnitelmasta sai jättää ja kommentoida 28.11. asti. Keskustelu kävi vilkkaana ja palautetta annettiinkin lähes tuhat.

Suorastaan myrskyisän kielteisen ja runsaan vastaanoton saivat aikeet rakentaa Mäkitorpantien leikkipuistoon ja viereiselle viheralueelle. Suunnittelijoita muistutetaan alueen tarpeellisuudesta ja nykyisestäkin ahtaudesta, kasvavan asukasmäärän, niin lasten kuin iäkkäämmänkin väestön lähiliikunta- ja virkistystarpeista. Palautteissa nähdään ristiriitaisena rakentaa hyvinvointikeskusta asukkaiden hyvinvointia tuhoten.

Tapio Rautavaaran puiston hävittämistä on monen kommentoijan vaikea ymmärtää, kun aluetta ei patsaan ympäristöä lukuun ottamatta ole kehitetty kuin parkkipaikkana. Kuitenkin kaupungin aiemmassa suunnitelmassa todetaan: ”Tärkeä puisto säilyy. Sen muotoilu on mahdollista. Suunnittelussa tulee kuitenkin säilyttää puustoinen puistonosa.” Aseman, jonka ympärille koko Oulunkylä kehittyi, halutaan näkyvän keskeisenä toiminnallisena aukiona jatkossakin.

Ehdotettuja rakennuskorkeuksia, 1-8 Ogelin kohdalla ja 5-10 aseman kulmilla, ei oteta ilolla vastaan, vaan ne tuntuvat suurilta, vaikka ymmärretäänkin korkeaan taloon mahtuvan asukkaita enemmän. Oulunkylän koetaan menettävän nykyolemuksensa, omaleimaisuutensa ja viihtyisyytensä korkeiden tornitalojen myötä. Katsotaan että torneja on Helsingissä jo muualla, eikä Kalasataman kaltaisuutta juuri kaivata. Muutama hyvinkin korkeita rakennuksia puoltava mielipide annettiin.

Jos Ogelin liikekeskuksen tilasta ja sen kehittämisen laiminlyönneistä ollaan samaa mieltä, niin itse rakennuksen purku jakaa näkemykset. Uutta modernia, korkeaa ja toimivaa toivotaan kunnostuksen tilalle. Toisaalta ihmetellään miten 30-vuotiaiden rakennusten kuten myös kirjaston, nuorisotalon ja terveysaseman purkaminen voi olla kestävän kehityksen mukaista, ja muistutetaan että mm. ostari on aikansa rakennuskulttuuria, jota ei pitäisi tuhota vaan saada liikekeskus toimivaksi, vaikka täydennysrakentamisen keinoin.

Kritiikkiä ja epäilystäkin esitetään kaupungin linjasta antaa koko alueen suunnittelu yksityisen tehtäväksi. Toisaalta muistutetaan, ettei kaupunki ostarin kiinteistöä omista.

Huolta nousee alueen liikenteen ja palveluiden toimivuudesta suurimittaisten rakennustöiden aikana, kun asukkaat juuri alkavat toipua Mäkitorpantien ja Jokeriradan rakentamisen aiheuttamasta myllerryksestä.

Mietteitä herättävät arviot ja laskelmat asukasmääristä: Voiko niihin luottaa, tuleeko väkeä tarpeeksi, jotta esitetyt ja sinänsä kannatettavat palvelut kivijalkaliikkeineen saisivat tarpeeksi asiakkaita?

Monissa kommenteissa toivotaan kaupallisia peruspalveluita ”saman katon alle” muistuttaen, ettei Oulunkylään sinänsä tarvita kovin suurta kauppakeskusta, onhan esim. Pasilan Triplaan 5 min junamatka. Suunnittelijoita muistutetaan myös palvelujen helposta saavutettavuudesta niin jalan, pyörällä kuin autolla liikkuen sekä toimivia yhteyksiä asemalta, kuin myös helposta liikkuvuudesta alueen sisällä.

Toteuttaako kaupunki omia tavoitteitaan?

Oulunkylä-Seuran suulla on aiheellista kysyä, toteuttaako nyt esitetty suunnitelma kaupungin omia aiemmin v. 2020 asettamia suunnittelutavoitteita:

– Suunnitella omaleimainen ja tunnistettava ’Oulunkylän asema’
– Laatia toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti kiinnostava ja korkeatasoinen kokonaisratkaisu, joka istuu luontevasti olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan radan kummallakin puolella.

Asukkaiden on syytä olla nyt aktiivisia ja osallistua suunnitteluprosessiin kaikkiin vaiheisiin. Nyt ratkaistaan kaupunginosamme tulevaisuutta: Oulunkylä ansaitsee laadukkaan ja toimivan keskustan, jossa näkyvät historialliset aikakerrokset ilman, että viheralueita enää yhtään supistetaan.

Teksti: Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seura

Share