Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Omat leikit tärkeämpiä kuin ohjatut aktiviteetit

Kristiina Eskelisen tutkimusaineistoa

Lapset pääsivät kertomaan kuvin ja sanoin iltapäivistään. Kuva: Kristiina Eskelisen tutkimusaineistoa.

Aikuiset toivovat usein koulujen iltapäivätoimintaan runsaasti ohjattua toimintaa. Lasten toiveet voivat olla toisenlaisia. Kristiina Eskelinen analysoi väitöksessään lasten ottamien kuvien kautta lasten toiveita koulun iltapäivätoiminnasta. Eniten lapset toivoivat aikaa omiin leikkeihin.

Tutkimuksessa lapsille annettiin käyttöön digitaalikamerat, joilla he saivat kuvata iltapäiviään. Kristiina Eskelinen kävi kuvat läpi kunkin lapsen kanssa kuunnellen samalla lapsen kertomuksia kuvista ja kokemuksistaan iltapäivätoiminnassa. Tutkimukseen osallistui 124 lasta ja kuvia tuli lähes 5000. Lapset valitsivat keskustelujen jälkeen omista kuvistaan viisi, jotka kuvasivat parhaiten heidän iltapäiväänsä.

Kuvissa toistuvat leikit ja pelit kavereiden kanssa, piirtäminen ja askartelu, mielikuvitusleikit, ohjaajat, ja iltapäivätoiminnan lelut ja esineet. Koulukuljetuksesta pidettiin ja sitä kuvattiin paljon. Sen sijaan ohjattua toimintaa ja koulun kerhoja lapset kuvasivat melko vähän. Eskelinen toteaakin, että lapset pitivät erityisesti omassa rauhassa leikkimisestä.

Lasten kolme toivetta

Eskelinen nostaa tutkimuksen pohjalta esiin kolme lasten toivetta iltapäivätoiminnan kehittämiseksi. Lapset haluavat eniten lisää aikaa omiin leikkeihin sekä leikkimahdollisuuksia metsässä. Toiseksi lapset toivovat, että pääsisivät iltapäivätoiminnasta kotiin aikaisemmin. Lapsen päivästä voi muodostua uuvuttavan pitkä, jos huoltaja joutuu olemaan töissä pitkään. Eskelinen toivookin lisää yhteiskunnallista keskustelua työelämän joustoista ja siitä, miten lasten iltapäivät voisi ratkaista lapselle parhaalla tavalla. Kolmanneksi tulisi pohtia, miten iltapäivätoiminnan voisi suunnitella niin, että lapsille jäisi enemmän tilaa vaikuttaa omaan aikaansa. Toiminnan lähtökohtana tulisi olla turvallisuuden ja suojelun ohella myös lasten oman aktiivisuuden mahdollistaminen.

Kasvatustieteen maisteri Kristiina Eskelinen väitteli 15.1.2022 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Lasten valvotut iltapäivät valokuvissa ja kuvakertomuksissa: Etnografinen tutkimus iltapäivätoiminnasta.

Teksti: Susan Wilander

Kuva: Kristiina Eskelinen

Share