Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Oulunkylä, Politiikka, Uutiset

Blogi: Oulunkylää kehitetään vahvuuksia kunnioittaen

Otto Meri

Otto Meri

Oulunkylä on syystä yksi Helsingin suosituimmista kaupunginosista. Ogelissa yhdistyvät viihtyisä asuinympäristö, laadukkaat palvelut ja erinomaiset kulkuyhteydet. Kaupunginosalla on oma vahva identiteetti, joka muodostuu ennen kaikkea viheralueiden ja asumisen toimivasta yhdistelmästä.

Alkaneena vuonna Oulunkylän kehittäminen jatkuu monin eri tavoin. Raide-Jokerin rakentaminen on edennyt kovaa vauhtia. Pikaraitiotien valmistuminen vuonna 2024 vaikuttaa myös Oulunkylän keskustan tulevaisuuteen. Yksi merkittävimmistä suunnitelmista liittyy nykyisen Ogelin liikekeskuksen purkamiseen ja uusien toimivampien toimitilojen rakentamiseen. Aloitteen uudesta asumisen, liiketoiminnan ja kaupungin palvelut yhdistävästä keskuksesta ovat tehneet liikekeskuksen nykyiset toimijat. Maankäytön suunnitelmia on tarkoitus jatkojalostaa kaupungin ja alueen yritysten välisellä yhteistyöllä.

Nykyiseen liikekeskukseen liittyy monilla lämpimiä muistoja. Omakohtaisesti muistan, kuinka tammikuussa 2002 sain ensimmäiset eurokolikot Ogelin liikekeskuksen R-kioskista. Raide-Jokerin valmistuttua Oulunkylän keskustasta tulee raideliikenteen solmukohta, jossa päärata ja pikaraitiotie yhdistyvät. Parantuneet kulkuyhteydet perustelevat alueen kehittämistä tiiviiksi asumisen ja palveluiden keskittymäksi.

Raide-Jokeriin liittyen Oulunkyläntien alkupäähän on suunniteltu uusia asuinrakennuksia ja peruskoulu. Uudisrakennusten osalta on huolehdittava siitä, ettei nykyisten asukkaiden viihtyisyys kohtuuttomasti kärsi. Rakentamisen yhteydessä on turvattava Maexmontanin puiston ja Oulunkylän Seurahuoneen alueen viihtyisyys. Puisto- ja viheralue on tärkeä monille junaradan eteläpuolen asukkaille.

Pienempänä, mutta jääurheilun ystäville tärkeänä uudistuksena on syytä mainita myös Oulunkylän jäähallin ja tekojääradan huoltorakennuksen peruskorjaukset. Oulunkylän tekojäärata valmistui vuonna 1977 ja on Suomen ensimmäinen suuri tekojäärata. Tällä hetkellä tekojäärata palvelee niin jääpallon ja pikaluistelun harrastajia, kuin myös tavallisia vapaa-ajan luistelijoita ja jääkiekkoilijoita.

Edellä mainittujen uudistusten lisäksi Oulunkylässä on myös lukusia pienempiä asemakaavan muutoksia vireillä. Nämä liittyvät suurimmaksi osaksi Raide-Jokerin valmistumiseen, joka mahdollistaa asumisen tiivistämisen. Kokonaisuutena ottaen Oulunkylässä tulee tapahtumaan paljon vuonna 2022. Meidän päättäjien tehtävänä on huolehtia siitä, että muutokset tapahtuvat hallitusti ja suunnitelmia valmistellaan yhteistyössä asukkaiden kanssa. Se on ainut keino huolehtia siitä, että tulevaisuuden Oulunkylää tehdään niin nykyisten kuin tulevien ogelilaisten etua silmällä pitäen.

Teksti ja kuva: Otto Meri, kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Share