Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Pakilat, Uutiset

Pakila-Seuran blogi: Pakilan asukkaille erävoitto kaavoitusasiassa

Raimo Rahkonen

Raimo Rahkonen. Kuva: Esko Lukkari.

Pakilalaiset ovat saaneet erävoiton alueensa pientalovaltaisuuden säilyttämisessä, kun kaupunki suostui asettamamaan kiistellyt Länsi-Pakilan suunnitteluperiaatteet uudelleen nähtäville ja kommentoitaviksi 7.3.-1.4. Näin kaikki pakilalaiset pääsivät kertomaan mielipiteensä suunnitteluperiaatteista, jotka toisivat mm 5-7 ja 3-4 -kerroksisia kerrostaloja Länsi-Pakilaan Sysimiehentien itäpuolelle ja Miilutien eteläpuolelle.

Me Pakila-Seurassa olemme hartiavoimin tehneet työtä saadaksemme muutosta alueemme kaavoitukseen. Kaavoitusasioiden ottaminen uudelleen käsittelyyn osoittaa, että aktiivisen kansalaistoiminnan kautta voimme vaikuttaa alueemme viihtyvyyteen.

Pakila-Seura on myös tukenut hienoa työtä tehnyttä Pro Pakila -liikettä, kun se vastustaa Helsingin Kaupunkiympäristötoimialan viime joulukuussa julkistaman yleiskaavan suunnitteluperiaatteisiin yllättäen lisättyä mainintaa Länsi-Pakilaa koskevasta kerrostalorakentamisesta.

Kaupunki järjesti yleiskaavan suunnitteluperiaatteita koskevan asukastilaisuuden verkkotilaisuutena 24.3.2022. Uudelleen nähtäville asetetuista suunnitteluperiaatteista on mahdollisuus esittää mielipiteitä. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10. 00099. Nyt jokaisen on syytä kertoa mielipiteensä suoraan kaupungille.

Viime vuoden lokakuussa saimme kuulla, että Helsingin kaupunki harkitsee Pakin talon myyntiä.

Helsingin Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 1.3.2022 esityslistassa ehdotettiin kohdetta myytäväksi ensisijaisesti neuvottelumenetelmällä.

Pakin talo, asemakaavassa merkinnällä sr-2-suojeltu talo on seuramme ”sydän” ja yksi toimintamme kulmakivistä. Talo on myös eräänlainen Pakilan kotiseututalo, koska Pakilassa ei ole esimerkiksi Maunula-talon tyyppistä julkisyhteisöllistä kokoontumispaikkaa.

Jos Pakila-Seura menettää Pakin talon hallinnan, on se merkittävä menetys seuralle ja sen toiminnalle. Vanhan suojellun kiinteistön hoito ja ylläpito on tosin myös haasteellista ja kustannuksia vaativaa. Siksi kai Helsingin kaupunki on jättänyt tilaamansa kuntoarvion suosittamat korjaukset omistamassaan talossa tekemättä viime vuosien aikana.

Me Pakila-Seurassa odotamme mielenkiinnolla kaupungin ratkaisuehdotusta asiassa. Huonoin vaihtoehto olisi talon jääminen tyhjilleen ja lahoaminen paikoilleen.

Lumisen talven selkä on taittumassa ja kevätpäiväntasaus ovella. Sodan ja kärsimysten toivomme kaikki loppuvan Ukrainassa. Mukavaa kevään jatkoa alueemme asukkaille – niin, ja kesän odotusta.

Pakila-Seura ry

Raimo Rahkonen

puheenjohtaja

Kuva: Esko Lukkari

Share