Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylän keskusta uudistetaan

havainnekuva Oulunkylän keskustasta

Havainnekuva Oulunkylän keskustan uudesta suunnitelmasta. Kuva: Huttunen-Lipasti arkkitehdit

Aseman ja Ogelin seudun uudistamissuunnitelma on edennyt kakkosvaiheeseen, Oulunkylän keskustakortteleiden asemakaavan muutoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkistettu ja siitä järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus verkossa 24.5. Alueella 31.5. järjestettävälle kaavakävelylle ehtii vielä mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat 16.5.– 6.6., johon mennessä voi jättää mielipiteensä.

Mitä tavoitellaan?

Kaupunkiympäristön toimialan tavoitteena on kehittää Oulunkylän keskustasta viihtyisä, monipuolinen ja vetovoimainen kaupunginosakeskus, jossa on helppo liikkua. Suunnitelmissa on asuntoja, liiketilaa katutasoon sekä uusi perhe- ja hyvinvointikeskus radan varteen. Alueen kirjastolle, nuorisotilalle ja työväenopistolle suunnitellaan uudet tilat. Lisäksi vanha asema on tarkoitus suojella. Asemakaavan muutoksen (kaavaratkaisun) suunnittelualueeseen kuuluu kaupallisten ja julkisten palvelujen ns. Ogelin kauppakeskuksen kortteli, Oulunkylän torin ympäristön kortteli, yleisen pysäköinnin tontit Torivoudintien varressa ja Kylänvanhimmantien varressa ja Siltavoudintiehen rajautuva Tapio Rautavaaran puisto.

Oulunkylän keskustan kehittäminen liittyy kaupungin kasvuun ja sen myötä asuntojen ja työpaikkojen lisäämistavoitteisiin erityisesti alueilla, jotka tukeutuvat hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Oulunkylän sijainti pääradan ja Raide-Jokeri-pikaratikan risteyksessä on tässä suhteessa ihanteellinen.

Mitä uutta, mikä muuttuisi?

Oulunkylään suunnitellaan kaupunkimaiset asunto-, liike- ja palvelukorttelit kaupunginosakeskustan ytimeksi. Suunnitelmissa on asuntoja n. 1 300 asukkaalle, nykyistä enemmän liiketilaa katutasoon (mm. kaksi päivittäistavarakauppaa) sekä uusi Oulunkylää laajempaa aluetta palveleva perhe- ja hyvinvointikeskus radan varteen. Alueen kirjastolle, nuorisotilalle ja työväenopistolle suunnitellaan uudet tilat. Suunnitelmat pohjautuvat siihen, että alueen kaikki nykyiset rakennukset puretaan. Nykyisten rakennusten käyttämistä osana tulevaa rakentamista ei ole selvitetty.

Kumpaankin kortteliin on ehdotettu katujen reunoihin asti ulottuvaa umpikorttelia. Ns. Ogelin korttelin reunatalot olisivat 4–7-kerroksisia, korttelin keskellä 8-kerroksisia. Oulunkylän torin korttelin reunatalojen korkeudet vuorottelisivat 2:sta 8:aan kerrosta, korttelin sisällä talot olisivat jopa 12-kerroksisia. Nykyinen ostari siis purettaisiin, mutta kortteliin tulisi HOK-Elannon päivittäistavarakauppa. Terveys ym. -palvelut ja pysäköintihalli sijoittuisivat radan varteen 4–5-kerroksiseen rakennukseen. Oulunkylän torin kortteliin Oulunkyläntien ja Siltavoudintien kulmaan siirtyisivät kirjasto-, nuoriso- ja työväenopistopalvelut. Tähän kortteliin olisi myös tulossa toinen päivittäistavarakauppa, ilmeisesti Lidl.

Nykyinen Tapio Rautavaaran puisto jäisi rakentamisen alle, ehkä osa puista säilytettäisiin korttelin reunakadun puurivistöksi. Kulkurin uni -veistos siirrettäisiin aseman edustalle, johon kehitettäisiin uusi ”vehreä” aukio. Asemarakennus, joka suojellaan, näkyisi jatkossa enää vain Siltavoudintien-Norrtäljentien risteyksestä, josta olisi kulkuyhteys torille.

Suunnitelmassa ei esitetä (toistaiseksi?) rakentamista Mäkitorpantien pohjoispuolen viher- ja leikkikenttäalueelle voimakkaan asukaspalautteen takia.

Miten voit vaikuttaa?

  • Tutustu vireillä olevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon https://www.hel.fi/suunnitelmat, ja anna siitä palautetta 6.6. mennessä sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
  • Osallistu kaavakävelyyn ti 31.5. kello 18–19.30. Lähtö vanhan aseman (Oulunkylän tori 1) edestä.
  • Myös suunnittelijaan voi olla yhteydessä, kaupunkiympäristön asiakaspalvelun no. on 09 310 22111.
  • Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus, joka esiteltäneen kaupunkiympäristölautakunnalle v. 2023.
  • Seuraa suunnitteluun liittyvää aineiston päivityksiä Helsingin karttapalvelussa https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Teksti: Erwin Woitsch

Share