Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Oulunkylä, Politiikka, Uutiset

Blogi: Ukrainan asia on helsinkiläisten asia

Niina Suomalainen

Niina Suomalainen

Helmikuun 24. päivänä naapurimaamme Venäjä hyökkäsi itsenäiseen Ukrainaan, jolla on paitsi maaraja neljän Euroopan unionin jäsenmaan kanssa myös toiveena integroituminen unioniin.

Toukokuun alkupuoleen mennessä Suomeen oli saapunut yli 22 000 Ukrainan sotaa paennutta. Helsinki on vastaanottanut tulijoita ja valmistautuu suurempiin määriin, kun suojelua hakevat pyrkivät paikkakunnille, joissa heillä jo on verkostoa tai työmahdollisuuksia. Sodan jatkuessa arvio Suomeen saapuvista on jopa 80 000, joka on tosin vähän verrattuna Puolaan tulleista yli 3 miljoonasta ukrainalaisesta.

EU:n päätöksen mukaan ukrainalaiset saavat tilapäisen suojelun statuksen, mikä mahdollistaa oikeuden työskentelyyn ja peruspalveluihin. Helsingissä tulijat saavat tarvittaessa kiireellisen ja välttämättömän terveydenhoidon sekä muuta apua. Ukrainasta tulleilla lapsilla on oikeus käydä koulua Suomessa ja Helsinki on toivottanut lapset tervetulleiksi päiväkoteihin tai kouluun.

Valtion vastaanottokeskusjärjestelmä ei ole soveltuvin majoittamaan pitempiaikaisesti tuhansia ihmisiä, joista suuri osa naisia ja lapsia. Siksi valtiolta tarvitaan päätöksiä malleista, joissa kunta järjestää majoituksen saaden valtiolta korvauksen. Suurin osa ukrainalaisista majoittuukin joko kuntien hankkimissa yksityismajoituksissa tai tuttaviensa luona. Helsinkikin on kartoittanut vapaita asuntoja.

Myös kansalaisyhteiskunta on ottanut roolin auttamisessa. Vallilan Ukraina-apukeskus ohjaa tulijoita palveluihin tai antaa ruoka- ja vaateapua. Helsingissä toimivat yhdistykset ovat voineet hakea kaupungilta avustusta Ukrainasta saapuneiden tukemiseen.

Mikäli sota jatkuu kuukausia, on tehtävä pitempiaikaisia suunnitelmia miten ukrainalaisten koulunkäynti, opiskelu ja työskentely järjestetään. Tämä vaatii lisäresursseja, johon kunnat tarvitsevat valtion päätöksiä ja panoksia.

Tahto auttaa ukrainalaisia on valtava Helsingissäkin. Yhteistyötä tekevät kaupungin ja valtion viranomaiset ja järjestöt sekä yritykset ja yksityiset ihmiset. Esimerkkejä on monia.  

Tärkeintä olisi saada Venäjä lopettamaan hyökkäyksensä ja vetäytymään Ukrainasta. Tätä ei valitettavasti ole lähiviikkoina näköpiirissä. Venäjään kohdistuvat pakotteet ovat välttämättömiä ja purevat vasta pidemmällä aikavälillä. Ne tulevat vaatimaan meiltäkin kestävyyttä.

Halumme auttaa ukrainalaisia on pyyteetöntä. Mutta suomalaisina ajattelemme myös omaa sijaintiamme ja turvallisuuttamme. Ehkä siksikin koemme vahvasti, että Ukrainan asia on meidän helsinkiläistenkin asia.

Teksti ja kuva: Niina Suomalainen, kaupunginvaltuutettu (Kok)

Share