Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Helsingin kaupunkistrategia panostaa luontoon

Vallisaari

Helsingistä löytyy monenlaista luontoa aivan kaupungin keskustan tuntumastakin. Kuva: Susan Wilander

Oulunkylän keskustan asemakaavamuutos ja runsas täydennysrakentaminen alueella ovat saaneet monet asukkaat huolestumaan luonto- ja viheralueiden kohtalosta. Kaupunki kuitenkin kertoo panostavansa entistäkin enemmän luontoon. Syksyllä 2021 Helsinki sai uuden kaupunkistrategian, jonka tavoitteena on ekologisten reunaehtojen kanssa sopusoinnussa oleva kestävä kasvu. Strategiassa kaupunki sitoutuu entistä vahvemmin ilmasto- ja ympäristötyöhön.

-Vuosi 2021 oli Helsingin ilmastolle ja ympäristölle merkityksellinen. Päätimme uudesta kaupunkistrategiasta, joka kiristää hiilineutraalisuustavoitteitamme, linjaa kunnianhimoisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja vaatii meiltä entistä enemmän herkkyyttä asuinrakentamisen ja luontoarvojen yhteensovittamisessa. Helsinki aikaisti strategiassa hiilineutraalisuustavoitetta vuodesta 2035 vuoteen 2030. Lisäksi uudessa kaupunkistrategiassa linjattiin, että kaupungille asetetaan vuodelle 2040 hiilinollatavoite. Päätöksillä, joita me teemme tällä valtuustokaudella on ratkaiseva merkitys noiden tavoitteiden saavuttamisessa, kertoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Näkyykö strategia myös asemakaavasuunnittelussa?

Asemakaavasuunnittelussa ja rakentamisessa uusi kaupunkistrategia velvoittaa ottamaan luontoarvot huomioon. Strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on luontoarvojen ja kaupungin kasvun yhteensovittaminen. Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) kattaa vuodet 2021–2028.

-LUMO-ohjelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista kaikessa kaupungin toiminnassa. Vuoden 2021 loppuun mennessä kaksi kolmasosaa ohjelman toimenpiteistä oli jo käynnistetty, ympäristöjohtaja Esa Nikunen sanoo.

Luonnonsuojelualueiden osuus Helsingin maapinta-alasta oli vuonna 2021 3,8 prosenttia. Osuus kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttia.

Ympäristöinvestoinnit kasvoivat lähes kolmanneksen edellisvuodesta

Kaupunki teki ympäristöinvestointeja yhteensä 210,4 miljoonalla eurolla, mikä on 27,8 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista. Ympäristöinvestoinnit kasvoivat 29,6 prosenttia edellisvuodesta. Suurimmat investoinnit liittyivät ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämiseen, muun muassa HKL:n joukkoliikenneinvestoinnit (85,5 %), sekä pilaantuneen maaperän puhdistukseen (7,3 %).

Helsingin kaupungin ympäristökulut olivat viime vuonna 77,7 miljoonaa euroa. Suurimmat kuluerät aiheutuivat ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämisestä (26,6 %) sekä alueiden puhtaanapidosta ja jätehuollosta (26 %). Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli ympäristöraporttia kokouksessaan 15.6.2022.

Teksti ja kuva: Susan Wilander

Share