Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Oulunkylä, Politiikka, Uutiset

Blogi Otto Meri: Tuottavuustoimet mahdollistavat palveluiden parantamisen

Otto Meri

Otto Meri

Helsingin kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelu on alkanut. Ensimmäisessä vaiheessa kaupungin viranhaltijat laativat alustavan esityksen. Budjettiesityksen laatimista ohjaa ylimpänä asiakirjana kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiassa on linjattu tavoitteesta vuosittain tehostaa kaupungin toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sama toiminta tuotetaan tehokkaammin.

Tuottavuuden parantaminen edellyttää, että kaupungin nykyistä toimintaa onnistutaan tehostamaan. Tällä kuntavaalikaudella tavoitteeseen on pyritty uudistamalla kaupungin toimintoja. Kyse ei ole ollut juustohöylällä leikkaamisesta, vaan aidoista tuottavuusparannuksista. Kyse on toimintojen vaikuttavuudesta. Vähemmillä panostuksilla onnistutaan saavuttamaan sama tai entistä parempi lopputulos.

Tuottavuutta on parannettu järjestelemällä uudelleen kaupungin sisäisiä palveluorganisaatioita. Vanhoja liikelaitoksia on pyritty uudistamaan vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksia. Vuosikymmenien saatossa vakiintuneita toimintatapoja on uudistettu. Kyky uudistua on tärkeää Helsingin kaltaisille byrokraattisille organisaatioille. Teknologian kehittyminen on helpottanut palveluiden tarjoamista ja kaupungin sisäisten toimintojen järjestämistä.

Kaupunkilaisen näkökulmasta kaupungin palveluiden laatu ja saatavuus ovat ratkaisevia. Ei se, millä tavalla ja kenen toimesta ne tuotetaan. Tuottavuuden parantaminen mahdollistaa panostamisen kaupungin ydintoimintoihin. Tällaisina ydintoimintoina voidaan pitää varhaiskasvatusta, koulutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä vanhuspalveluja. Tuottavuuden lisääntymisestä saatavilla resursseilla voidaan parantaa kaupunkilaisten kannalta keskeisimpiä palveluita.

Tarpeeton säästöjen ja lisäpanostusten vastakkainasettelu ei ole järkevää. Säästöt ja tuottavuuden parantaminen juuri mahdollistavat lisäpanostusten tekemisen. Mikäli tuottavuustoimia ei onnistuta tekemään, jää ainoaksi vaihtoehdoksi lisäpanostusten rahoittamiseksi verojen korottaminen tai velanotto. Kohonneiden kuluttajahintojen ja energiakriisin aikana ei ole järkevää lisätä helsinkiläisten taloudellista rasitusta. Tuottavuustoimet mahdollistavat kaupungin ydintoimintoihin tehtävät lisäpanostukset.

Teksti ja kuva: Otto Meri, kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Share