Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkyläntien uudet suunnitelmat

syyskuu Oulunkyläntiellä

Syyskuu Oulunkyläntiellä. Kuva: Marja Markko.

Uusi koulurakennus, uusia kerrostaloja ja uusia asukkaita

Oulunkyläntien itäpuolella eli Oulunkylän Seurahuoneelta Käpylän suuntaan suunnitellaan rakennettavaksi 500 oppilaan 3-4 kerroksinen peruskoulu. Koulun piha on tarkoitus suunnitella monipuoliseksi niin, että sitä voisivat oppilaiden lisäksi käyttää myös alueen asukkaat.

Uuden koulun piha-alue ja Oulunkylän Seurahuoneeen ympäristö eli Maexmontaninpuisto muodostavat isomman puistoalueen, vaikkakin kaavassa Maexmontaninpuisto pienenee.  Haasteita puistoalueen monipuoliselle käytölle tulee alueen läpi kulkevasta pyöräily- ja jalankulkureitistöstä sekä liikenteen melusta. Liikennemelu otetaan huomioon rakentamisen suunnittelussa. Maaperän värähtelyn merkityksestä rakentamiseen tehdään erillinen selvitys.

Suunnitelman mukaan tavoitteena on mahdollistaa 6 uutta asuinkerrostaloa kadun suuntaisesti tien länsipuolelle. Suunnitelmassa annetaan melko tarkkojakin ohjeita harjakatosta, olemassa olevien isojen puiden säästämisestä ja istutuksista. Lisäksi mainitaan, että tavoitteena on rakentaa puukerrostaloja. Aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna nyt on yksi asuinkerrostalo enemmän, mutta kerrosmäärä on alhaisempi. Asukasmäärän lisäykseksi mainitaan noin 220.

Suunnittelualue on rakentamisen kannalta haasteellista savipehmeikköä. Maanalainen rakentaminen on lähes mahdotonta tai ainakin erittäin arvokasta. Suunnitelmaa lukiessa saakin vaikutelman, että korkeaa pysäköintitaloa tuskin kovin nopeasti rakennetaan, vaan pysäköidään kadunvarteen, talojen pihoille ja pysäköintitalon suunnitellulle tontille.

Yhdyskuntatekniset muutokset tulisivat olemaan merkittäviä. Kaukolämpöverkkoa ei olisi tarpeellista siirtää, mutta vesi-, hulevesi- ja sähkölinjoja siirrettäisiin ja uusia muuntajia rakennettaisiin. 

Suunnitelmat ovat nähtävinä ja kommentoitavina Helsingin kaupungin karttapalvelussa:

https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2022/asemakaava12801_22092022

Asemakaava nähtävillä: Oulunkylä, Oulunkyläntien ympäristö – Detaljplan framlagt: Åggelby, Åggelbyvägens omgivning | Helsingin kaupunki

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 22.9.–21.10.2022: Oulunkylä, Veräjämäki, tontti 28007/11, tontit 28038/ 5 ja 6, puisto- ja katualueet (muodostuvat uudet korttelit 28410 ja 28411), piirustus nro 12801, Oulunkyläntien ympäristö. Dnro HEL 2019-010502. Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12801. Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12801

www.hel.fi

Kaava-ehdotuksesta voi jättää mielipiteen (muistutuksen) 21.10.2022 klo 16 saakka.

Nyt on aika vaikuttaa!

Kannattaa seurata keskustelua myös Oulunkylän alueen Fb-ryhmissä.

Teksti: Jaana Kenola

Share