Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Kompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle

Kompostointi kuva Jenni-Justiina Hiemi/HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laajentaa biojätteen erilliskeräyksen koskemaan myös pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen pienkiinteistöjä. Uudistus koskee noin 50 000 asuinkiinteistöä, ja erilliskeräys alkaa kaupunkikohtaisesti porrastettuna vuosien 2023–24 aikana. Omaehtoinen kompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle ja siihen sisältyy jatkossa ilmoitusvelvollisuus. HSY valvoo kompostoinnin asianmukaisuutta yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

Erilliskeräyksen sijaan asukkaat voivat halutessaan myös kompostoida itse biojätteensä, jolloin HSY ei automaattisesti toimita biojäteastiaa kompostoivalle kiinteistölle. Kompostointia valvovat HSY:n jätehuoltoasiamiehet, mutta erillisiä kompostitarkastajia ei palkata.
– Julkisuudessa on liikkunut huhuja, joiden mukaan uuden jätelain myötä palkkaisimme uusia kompostitarkastajia tai että se olisi erillinen virka. Kumpikaan väite ei pidä paikkaansa. HSY:n palveluksessa on jätehuoltoasiamiehiä, jotka auttavat asukkaita löytämään sopivia lajitteluvaihtoehtoja. He voivat tehdä kompostien ennalta sovittuja satunnaistarkastuksia oman työnsä ohessa, sanoo HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Kompostointitarkastus ja -ilmoitus ovat aiemminkin sovellettuja käytäntöjä

Kaikkien biojätettä kompostoivien kiinteistöjen (mukaan lukien vapaa-ajan asunnot, siirtolapuutarhat ja pienvenesatamat) on tehtävä kompostointi-ilmoitus (pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella HSY:lle) kahden kuukauden kuluessa biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. Ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava.

Kompostoinnin ilmoitusvelvoitteet ovat vuosien varrella muuttuneet, mutta valvontaviranomaiset ovat tehneet tarkastuksia aiemminkin. Kompostointi-ilmoitusvelvollisuus koski tätä ennen pääkaupunkiseudulla vain niitä asuinkiinteistöjä, joissa on vähintään viisi asuntoa, tai jotka ovat halunneet pitkän tyhjennysvälin sekajätteelle.
– Satunnaisten kompostitarkastusten tarkoitus on haittaeläimistä johtuvien riskien ennaltaehkäisy ja että kiinteistö täyttää määräysten mukaisen lajitteluvelvoitteensa. Valvontaa toteutetaan ensisijaisesti auttavassa ja neuvovassa hengessä, Nuutinen toteaa.

Kompostointi ei ole kenellekään pakollista vaan se on vapaaehtoinen vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Teksti: HSY

Kuva: Jenni-Justiina Niemi/HSY

Share