Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Kulttuuri, Pakilat, Uutiset

Pakila-Seuran blogi: Helsinki määritteli Pakin talon myyntiehdot

Raimo Rahkonen

Raimo Rahkonen. Kuva: Esko Lukkari.

Pakin talon omistava ja taloa Pakila-Seuralle vuosikymmeniä vuokrannut Helsingin kaupunki on nyt kertonut millä ehdoilla se myy Pakin talon ulkoaittoineen ja mitä vuokraa se perii tontista.

Helsingin tiettävästi kolmanneksi vanhin yhä samalla paikalla oleva rakennus eli Pakin talo on yksi yli 200 erilaisesta kiinteistöstä, josta kaupunki haluaa luopua.

Helsinki on arvioittanut pakin talon ulkopuolisella asiantuntijalla, joka arvioi talon hinnaksi 50 000 euroa. Lisäksi talon ostajan vastuulle tulisivat reilusti yli 200 000 euron talon korjauskustannukset. Pakin talo sijaitsee 3000 neliön tontilla, josta kaupunki aikoo jatkossa periä 3 400 euron vuosivuokraa. Vuokraan tulisi siten reilu korotus.

Helsingin kaupunki teetti vuonna 2017 Wise Consultingilla kuntoarvion pakin talosta. Arvio päätyi kuuden vuoden korjaustarpeissa reilusti yli 200 000 euron kokonaisuuteen. Esimerkiksi ulkorakennusten pintasuojakäsittelyn ja alempien hirsikerrosten uusiminen arvioitiin tuolloin 39 000 euroksi ja ikkunoiden uusiminen 12 000 euroksi.

Vuoden 2017 jälkeen Helsingin kaupunki ei ole toteuttanut Wisen kuntoarviossa suositeltuja talon kiireellisiäkään korjausehdotuksia. Kun Wisen määrittelemä kuuden vuoden kiireellisten korjausten aikaikkuna on nyt päättymässä, talo vaatii kaiken järjen mukaan myös muita korjaustoimia. 

Pakin talon kunnossapidosta on vuosikymmenien ajan ollut voimassa vastuunjakotaulukko kaupungin ja seuran välillä. Pakila-Seura on aina – toisin kuin kaupunki – hoitanut omat vastuunjakotaulukon mukaiset velvoitteensa.

 Pakin talo on suojeltu rakennus. Se on suojeltu asemakaavassa arvorakennuksena toiseksi vaativimmalla sr-2-merkinnällä. Sen mukaan taloa ei saa purkaa eikä ulko- ja sisärakenteisiin ei saa tehdä muutoksia, eikä tontilla saa tehdä lisärakennustöitä, ellei siihen ole pakottavia syitä.

Pakin talon tontilla on lisäksi arvokas historiallisten ulkorakennusten kokonaisuus, joita sr-2 suojelu myös koskee. Tontilla on Pakin talon kaksi omaa aittaa, Pakilan Murmästarens talon aitta, Pukinmäen kartanon aitta, aitta Malmilta sekä savusauna Östersundom Ringbergan torpasta. Kaikki ne ovat 1700-1800-luvuilta ja nekin vaatisivat suojelua ylläpitäviä korjauksia.

Helsingin kaupungin mukaan talon ja aittojen käyttötarkoitusta ei saa muuttaa vaan niiden on oltava nykyisen kaltaisessa käytössä. Pakila-Seura on vuokrannut taloa erilaiseen juhlakäyttöön ja tarjonnut taloa omakustanteisesti tai ilmaiseksi erilaiseen yhteisölliseen käyttöön mm. Pakilan seurakunnalle ja Martoille.

Tämän ja viime kesän aikana Pakila-Seura on omalla kustannuksellaan kunnostanut talon piha-aluetta istutuksineen ja hankkinut talolle muun muassa uuden puutarhakaluston. Talon keittiövarustukseen olemme vuosien mittaan tehneet useitakin hankintoja. Seuraavaksi olisimme suunnitelleet yhden ulkoaitan lattiaremonttia, jotta aitta voitaisiin ottaa kesäisin juhlatilakäyttöön. 

Kaupunki on pyytänyt Pakila-Seuralta vastausta kysymykseen, haluaako seura ostaa Pakin talon kaupungin määrittelemillä ehdoilla.

Kaikki ymmärtävät, kuinka raskaan velvoitteen talon omistamisen toisi Pakila-Seuran tapaiselle talkoovoimien toimivalle kaupunginosayhdistykselle. Helsingissä ei yhdelläkään Helkan alla toimivalla asukasyhdistyksellä ole tuollaista vastuuta.

Pakila-Seuran tärkeä vuosikokous järjestetään Pakin talolla 28.11. Siinä seuran hallitus pyytää valtuuksia neuvotella kaupungin kanssa Pakin talosta. 

Teksti: Raimo Rahkonen

Kuva: Esko Lukkari

Share