Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Paloheinä, Urheilu & liikunta, Uutiset

Paloheinään uusi frisbeegolfrata

frisbeegolf kuva Marja Vaananen

Kuva: Marja Vaananen.

Helsingin kaupunki suunnittelee Paloheinänhuipun liikuntapuistoon 18-väyläisen frisbeegolfradan. Työ perustuu OmaStadi-äänestyksen kautta jätettyyn ja helsinkiläisten toteutettavaksi valitsemaan kehitysehdotukseen ”Keskuspuistoon frisbeegolfrata”.

Idea frisbeegolf-radan saamiseksi Keskuspuistoon jätettiin OmaStadin, eli osallistuvan budjetoinnin, yhteydessä syksyllä 2020. OmaStadi-äänestyksessä ehdotus sai 583 ääntä. Paloheinänhuippu valikoitui sijoituskohteeksi, koska se on kaavoitettu liikuntapuistokäyttöön, eikä siellä sijaitse arvokkaita luontokohteita.

Frisbeegolf sulautuu muiden aktiviteettien joukkoon

Paloheinänhuipun frisbeegolfradasta tulee monipuolinen. Suurehkot korkeuserot tuovat haastavuutta radalle ja metsien ja avoimien tilojen vuorottelu pelillistä vaihtelevuutta. Väylään liittyvien rakenteiden ja kulkuväylien lisäksi radan varteen sijoitetaan kiinteitä opastauluja, penkkejä ja roska-astioita.

Frisbeegolfrata ei ole toiminnassa talvisin vaan tulee vain kesäkäyttöön, joten hiihto ja pulkkailu tulevat jatkumaan Paloheinänhuipulla entiseen tapaan. Alueella kulkee myös vilkkaita latureittejä. Toiminta-alueiden päällekkäisyyden ja vaaratilanteiden välttämiseksi radalla olevat korit poistetaan talven ajaksi.

Paloheinänhuippu on myös suosittu maastopyöräilijöiden keskuudessa, ja alueen rinteillä onkin paljon epävirallisia pyöräilyreittejä. Heittopaikat ja koreille johtavat heittosuunnat on linjattu niin, etteivät heitot kulkeutuisi pyöräreiteille tai muille kulkuväylille ja niiltä on hyvät näkymät muille ympäristössä kulkeville reiteille. Frisbeegolfradasta tiedotetaan maastossa opastauluin, jolloin muut alueen käyttäjät ovat tietoisia yksittäisten väylien sijainneista.

Alueen arvokkaat luontoarvot on otettu huomioon

Liikuntapuistoa ympäröivät Keskuspuiston metsäalueet ja ympärillä on paljon arvokkaita luontokohteita kuten liito-oravan ydinalueita, lahokaviosammalta ja arvokkaita kasvikohteita. Kaikki väylät sijoitetaan täyttömäelle eivätkä ne sijoitu arvokkaille luontoalueille. Arvokkaiden luontoalueiden läheisyys on otettu väylien suunnittelussa huomioon siten, että heittoreitit eivät ohjaudu niille.

Puistosuunnitelman on tarkoitus olla valmis tammikuussa 2023, ja alustavan arvion mukaan rakennustyöt voisivat alkaa kesällä 2023. Rata tulee olemaan kaikille avoin ja pelaaminen siellä maksutonta.

Teksti: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kuva: Marja Vaananen

Share