Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylä-Seuran johtokunta 2023-24

Oulunkylä-Seuran logo

Oulunkylä-Seura ry

Oulunkylä-Seuran toimii alueemme viihtyisyyden ja kehityksen puolesta. Seuran johtokunnan jäsenille tärkeitä asioita ovat erityisesti ympäristö ja kaavoitus, alueen yhteisöllisyyden lisääminen ja sen elinvoimaisuus. Johtokunnan jäsenet kertovat nyt miksi ovat mukana toiminnassa.

Marja Markko, puheenjohtaja
Olemme saaneet seuran toimintaa esille menneinä vuosina hyvissä tilaisuuksissa sekä asukkaiden että esim. kaupungin edustajien kanssa. Uskon myös, että alueen mielipiteillä ja kannanotoilla on voitu vaikuttaa. Olen kiinnostunut luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä Oulunkylän eri seuroihin ja muihin aktiivisiin toimijoihin, samoin kuin pohjoisen alueen kaupunginosayhdistyksiin.

Kukka Korkeaoja
Olen mukana, koska haluan edistää Oulunkylän kehittymistä esteettisesti viihtyisänä ja omaleimaisena asuinalueena. Kiinnostukseni kohteitani ovat kaavoitus, uudisrakentaminen ja historialliset rakennukset, puistot sekä kaupunkiympäristön taideteokset ja rakennetun ympäristön valaistus.

Sannaleena Loukkalahti os Lapinoja
Olen oulunkyläläinen kirjailija, sekä muusikko, joka on aktiivisesti keikkaillut Oulunkylässä vuodesta 2007 saakka yhtyeissään Grazy Mama Band, sekä Ruma Planeetta.Sydämeni sykkii osallisuuden lisäämiselle, sekä kaupunginosatuntemuksen vahvistamiselle ja tapahtumajärjestämiselle. Minua kiinnostaa Oulunkylän tulevaisuuden historia.


Viljo Lukkarinen
Haluan seurata johtokunnassa alueen kaavoitusasioita ja olla mukana erilaisissa työryhmissä. Olen asunut Oulunkylässä vuodesta 1985. Kiinnostuin toiminnasta johtokunnassa siinä vaiheessa, kun asemakaavaosastolla tehtiin kolme ideamallia Oulunkylän keskustan suunnitelmasta.

Arno Moliis
Haluan olla myötävaikuttamassa Oulunkylän metsien ja viheralueiden monimuotoisuuden säilyttämisessä. Paljasjalkaisena Ogelin kundina pyrin myös ylläpitämään ja välittämään tietoa 1950-60 -luvun nuorten elämästä Oulunkylässä.

Toni Pakarinen
Olen Toni Pakarinen, 25-vuotias suhteellisen tuore veräjämäkeläinen. Taustaltani olen viime vuonna valmistunut valtiotieteiden maisteri ja työskentelen viestintätoimistossa asiantuntijana. Ostimme avopuolisoni kanssa asuntomme vuosi sitten ja ihastuimme alueeseen ikihyväksi. Etenkin Pikkukosken alueen luonto, monipuoliset liikkumismahdollisuudet sekä sympaattiset puutaloalueet ovat osoittaneet parhaat puolensa ollen ihana ympäristö seikkailla ja tutustua alueen arvokkaaseen historiaan.

Pekka Rintala
Olen syntyjäni käpyläläinen mutta asunut Oulunkylässä jo vuodesta -86. Tutustuminen oulunkyläläisiin kävi helposti leijonien kautta. Toteutimme Mäkitorpanpuiston kevätpäiviä ja kuusenmyyntiä klubin lopettamiseen asti. Kevätpäivää jatkamme Metsälän leijonien toimesta ja kuusihomman otti hoitoonsa Oulunkylä-Seura; hyvissä käsissä molemmat perinteet.

Kokonaisturvallisuuden ”moniottelijana” olen kehittänyt paikallisen yhteisön roolia turvallisuustoimijana mm. Helsingin kaupunginosayhdistysten kanssa. Tästä kokemuksestani uskon olevan eniten hyötyä myös Oulunkylä-Seuran toiminnassa.

Tapio Solonen
Olen asunut Oulunkylässä 19 vuotta. Oulunkylä tuli tutuksi jo 80-luvun alussa, kun opiskelin Ogelin Pop-Jazz opistossa. Oulunkylä-Seurassa haluan vaikuttaa elinympäristöömme siten, että Oulunkylän ominaispiirteitä kunnioitetaan ja ympäröivää luontoa vaalitaan. Oulunkylässä on pitkät musiikkiperinteet ja siksi toimin Ogeli Music Clubissa, joka järjestää elävän musiikin tapahtumia. Olen mukana järjestämässä Oulunkylän satavuotisjuhlia sekä Seurahuoneen toimintaa.

Erwin Woitsch
Yhteisö! Pidän tärkeänä lisätä asukkaiden tietoisuutta kaavoituksen vaikutuksista kaupunginosaansa ja saada heitä osallistumaan kotiseutunsa kehittämiseen. Nykypäivän ymmärtää menneisyyden kautta, siksi historian tallentaminen ja sen välittäminen on tärkeää ja mielenkiintoista. Olen ollut seurassa monessa mukana 20 v., tällä hetkellä keskityn toimimaan viher- ja luontoalueittemme puolesta.

Teksti: Susan Wilander

Share