Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Helsingin seurakuntayhtymä luopuu Oulunkylän kirkosta ja sen vuokratontista

Oulunkylän kirkko kuva Kaarina Kukka Korkeaoja

Arkkitehti Heikki Castrénin suunnitteleman, vuonna 1972 valmistuneen Oulunkylän kirkon julkisivut ovat tiiltä. Kuva: Kaarina Kukka Korkeaoja

Oulunkylän seurakunnalla on tällä hetkellä käytössään neljä Helsingin seurakuntayhtymän omistamaa kirkkoa: Oulunkylän kirkko, Oulunkylän vanha kirkko, Käpylän kirkko ja Maunulan kirkko.  Arkkitehti Heikki Castrenin suunnittelema, vuonna 1972 valmistunut Oulunkylän kirkko on seurakunnan pääkirkko. Kirkko sijaitsee Helsingin kaupungin omistamalla tontilla Teinintiellä.

Oulunkylän kirkosta ja vuokratontista luopumisesta odotetaan säästöjä seurakunnalle ja seurakuntayhtymälle

Oulunkylän seurakuntaneuvosto päätti keväällä 2022 taloudellisista syistä luopua peruskorjauksen tarpeessa olevasta Oulunkylän pääkirkosta. Kirkkorakennus vuokratontteineen jää tällöin omistajansa Helsingin seurakuntayhtymän vastuulle. Seurakuntayhtymän ja kaupungin välisen tontinvuokrasopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2025.

Helsingin seurakuntayhtymä on taloutensa vakauttamiseksi vähentämässä toimitiloja. Yhtymän kiinteistöjohtajan Osmo Rasimuksen mukaan yhtenä säästökohteena valmistellaan parhaillaan Oulunkylän kirkosta ja sen vuokratontista luopumiseen liittyviä päätöksiä ja käytännön toimia.

Lausunto Museovirastolta ja luopumispäätöksen vahvistus Kirkkohallitukselta

Oulunkylän kirkkoa ei ole suojeltu. Museoviraston erikoisasiantuntijan Laura Tuomisen mukaan kirkkolaki kuitenkin edellyttää, että seurakuntayhtymä pyytää Museovirastolta kirkosta luopumista koskevan asiantuntijalausunnon, koska Oulunkylän kirkko on yli 50-vuotias kirkollinen rakennus.

Lopuksi Helsingin seurakuntayhtymän on alistettava luopumispäätös Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkon purkamisesta kuluja seurakuntayhtymälle

Vuokralaisen on vuokrasopimuksen mukaan luovutettava tontti kaupungille siinä kunnossa kuin se aikanaan saatiin käyttöön. Kirkkorakennus on siis purettava vuoden 2025 lopussa vuokrasopimuksen päättyessä. Purkamisen käytännön toteutuksesta ja purkamiskustannuksista vastaa Helsingin seurakuntayhtymä. Kiinteistöjohtaja Osmo Rasimuksen mukaan purkutyö kilpailutetaan alan urakoitsijoilla.

Oulunkylän vanhan kirkon toimintaa halutaan kehittää

Oulunkylän kirkossa Teinintiellä on kirkollisten tilaisuuksien lisäksi paljon muuta toimintaa kuten lasten iltapäiväkerho ja varhaisnuorten kerhotoimintaa, partioryhmien kokoontumisia, kuoro- ja orkesteriharjoituksia sekä konsertteja. Rakennuksessa on myös kirkkoherranvirasto ja työtiloja.

Kirkkoherra Ulla Kososen mukaan Oulunkylän seurakunta pyrkii siirtämään mahdollisimman monia nykyisen pääkirkon toimintoja Siltavoudintiellä sijaitsevaan, vuodelta 1905 olevaan historialliseen puukirkkoon. Tarkoitus on myös tehdä vanhasta kirkosta esteetön.

Kirkkoon mahtuu noin 100 henkilöä, joten isoja joululaulutilaisuuksia ja suuria konsertteja siellä ei kuitenkaan pystytä järjestämään. Pääkirkon kirkkosaliin mahtuu noin 250 henkilöä.            

Lisärakentamismahdollisuutta selvitetään

Kirkkoherra Ulla Kososen mukaan seurakuntayhtymä tutkii mahdollisuutta rakentaa vanhan kirkon tontille pienehkö lisärakennus, jossa voitaisiin pitää muistotilaisuuksia ja kastekahveja sekä järjestää kerhotoimintaa. Rakennukseen tulisi myös tarjoilukeittiö ja wc-tilat. Ulla Kosonen toivoo myös, että vanhan kirkon piha-aluetta saataisiin kehitettyä niin, että siitä muodostuisi virkistyspaikka alueen asukkaille.  

Teksti ja kuvat: Kaarina Kukka Korkeaoja

Share