Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylän Koulutien turvaajat jo vuodesta 2017

Suojatiepäivystyksen henkilöt kuvattuna jalkakäytävällä.

Kuvassa vasemmalta Anja Haltia (Oulunkylän srk:n vapaaehtoinen), Anu Karlson (Oulunkylän srk:n vapaaehtoinen), Teija Ågren (Puukoulu) ja Maria Tehilä (opettaja Oulunkylän ala-aste sekä MLL). Kuva: Jarinja Similä

Mannerheimin lastensuojeluyhdistys on koordinoinut Koulutien turvaajat -kampanjan, tutummalta nimeltään Suojatiepäivystyksen, jo monena vuonna. Kampanja järjestetään eri puolilla Uuttamaata MLL:n Uudenmaan piirin ja MLL:n paikallisyhdistysten yhteistyönä. Kampanjan tavoitteena on saada autoilijat huomaamaan pienet koululaiset ja turvata näin heidän koulutietään. Vapaaehtoiset koulutien turvaajat päivystävät heijastinliivit yllään koulujen läheisyydessä lasten saapuessa kouluun.

Yli 50 alakouluikäistä lasta loukkaantuu liikenteessä vuosittain. Suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingosta tapahtui tietä ylitettäessä. Kaikista jalankulkijoiden loukkaantumisista yli puolet tapahtui suojatiellä ja joka viides menehtyi suojatiellä.

Varsinkin Teinintien toimipiste sijaitsee vilkkaiden teiden läheisyydessä. Todennäköisesti syksyllä liikennöinnin aloittava uusi Raide-Jokeri on aiheuttanut myös monelle vanhemmalle huolta. Teinintien läheisyydessä ei ole liikennevaloja, joten lasten tulee olla erityisen tarkkoja ylittäessään Norrtäljentietä. Mm. ala-asteen vanhempainyhdistys Oiva on ollut Helsingin kaupunkiin yhteyksissä, jotta liikennevalot saataisiin koulun läheisyyteen, mutta kaupungilla ei olla valitettavasti nähty tarvetta tähän.

Tänä vuonna myös kamerapoliisi nähtiin Teinintien toimipisteellä päivystämässä ja he kävivät kertomassa suojatiepäivystäjille, että näiden läsnäolo selvästi rauhoitti autoilijoiden vauhtia. Liikenneturva on tutkannut autoilevien nopeuksia suojateillä koulujen läheisyydessä 30 km/h nopeusrajoituksen alueella viime toukokuussa. Tulokset ovat karut. 84% kuljettajista ajoi ylinopeutta ja jopa 25% ajoi yli 11km/h ylinopeudella. Jokaisen kuljettajan on syytä koulujen alku herätyksenä tarkastella omaa käyttäytymistään liikenteessä.

Oulunkylässä Koulutien turvaajat -kampanja järjestettiin tänä vuonna koulujen alkaessa to 10.8. klo 8.00 – 9.15 ja pe 11.8. klo 8.00 – 8.30. Saimme ilahduttavan määrän vapaaehtoisia paikalle. Viime vuosina kampanjaan on osallistunut yhä enemmän myös muita alueen toimijoita, kuten Oulunkylän ala-asteen vanhempainyhdistys, Oulunkylän seurakunta, Oulunkylä-seura, Oulunkylän puukoulu, Gnistan sekä Veräjälaakson kohtaamo. Sydämellinen kiitos teille kaikille! Nähdäänhän myös vuoden päästä ja pidetään tulevaisuudessakin yhdessä huolta alueen pienten koululaisten turvallisesta koulumatkasta?

Teksti: Sanna Tuovinen

Kuva: Jarinja Similä

Share