Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Pakilat, Uutiset

Blogi Pakila-Seura: Melua, uutta asfalttia ja tuliterä Raide-Jokeri

Raimo Rahkonen

Raimo Rahkonen. Kuva: Esko Lukkari.

Pakilassa ja Paloheinässä ovat kesän aikana saaneet uutta asfalttia muutamat kadunpätkät, mutta enemmänkin olisi täällä paikattavia osuuksia kyllä ollut. Kiitos kaupungille silti siitä, että Länsi-Pakilassa on pinnoitettu Jakokunnantietä välillä Alkutie ja Osuuskunnantie sekä Sysimiehentietä Halkosuontien ja Miilutien välillä. Paloheinän puolella päällystettiin Raiviontien ja Saramäentien liittymä välillä Sysimiehentie-Sysimiehenpolku.

Liikenteellisesti merkittävämpi asia oli kesäkuussa päättyneet Raide-Jokerin eli pikaratikan koeajot. Raide-Jokerin liikennöinnin on määrä alkaa syksyn aikana. Näin yksi vuosikymmenen merkittävimmistä kaupungin joukkoliikenneinvestoinneista on valmistumassa.

Vaikka Raide-Jokeri ei suoranaisesti kosketa Pakilaa ja Paloheinää on sillä silti suuri epäsuora liikenteellinen vaikutus meillekin. Maunulan läpi pikaratikka kulkee ja se voi vähentää poikittaista autoliikennettä itä-länsi-suuntaisesti Pohjois-Helsingissä ja vaikuttaa siten tännekin.

Onko Raide-Jokerilla vaikutusta esimerkiksi Kehä I:n paisuneisiin liikennemääriin. Se jää nähtäväksi. Kehän melu häiritsee vaikutusalueella asuvia pakilalaisia ja olemmekin Pakila-Seurana kirjelmöineet kaupungille meluasiasta ja esittäneet keinoja melusaasteen vähentämiseksi.  

Kannanotossamme toteamme, että Pakilan läpi virtaa 97 000 autoa vuorokaudessa, 35 000 000 autoa vuodessa. Liikennetiheys Mt 101:llä eli Kehä I:llä välillä Tuusulanväylä-Hämeenlinnanväylä on Suomen suurin. Nopeusrajoitus tieosuudella on 80 km/h. Monet pakilalaiset elävät raskaassa melukuormituksessa.

Kehä I:llä liikennöi rekkaliikennettä, runsaasti huoltoliikennettä, joka sisältää rakentamisen ja kauppojen yms. logistiikkaa, sekä henkilöliikennettä. Siirtyminen sähköautoihin ei tule vähentämään melukuormaa 50 km/h ylittävillä nopeuksilla. Julkisen liikenteen yhteyksien parantaminen ei tule vähentämään rekka- eikä huoltoliikennettä.

Kehä I aiheuttaa Pakilalle merkittävän yhdyskuntahaitan. Tie jakaa kaupunginosan kahtia, vie huomattavan alueen (n. 30 ha) rakentamiselta ja pilaa melulla ja pienhiukkaspäästöillä tienvarsialueet.

Helsingin kaupunki haluaa lisätä asukasmääriä Pakilassa, mutta kaupunki ei aio ratkaista melu- eikä yhdyskuntaongelmaa, vaan vetoaa valtion vastuuseen tienomistajana. Pyydämme Väylävirastoa yhdessä Helsingin kaupungin kanssa käynnistämään osayleiskaavan suunnitteluprosessin, jonka tuloksena syntyy kestävä ratkaisu kasvavaan meluongelmaan ja pahenevaan yhdyskuntahaittaan. Haluamme ratkaisun, joka tukee kaupungin terveysturvallista kehitystä ja Pakilan ominaispiirteiksi muodostuneita vehreyttä ja pientalovaltaisuutta.

Pyydämme Väylävirastoa teettämään kustannus- ja vaikutusarvion seuraaville vaihtoehdoille: a) liikenne ohjataan muualle, b) Kehä I katetaan ko. välillä, c) Kehä I vedetään tunneliin ko. välillä. Liikenteeltä vapautuvalle alueelle voidaan kaavoittaa esimerkiksi asutusta, puisto tai energiapuisto.

Haluamme olla mukana suunnittelussa ja vaadimme, että meitä kuullaan suunnitteluprosessissa asianosaisina.

Rahoituksen puute ei ole syy jättää ongelmaa ratkaisematta. Tiedämme, että suunnitteluprosessi vie aikaa. Väliaikaisena ratkaisuna Väylävirasto voisi asentaa meluesteet Kehä I:lle koko välille Tuusulanväylä-Hämeenlinnanväylä jaksolla 2023-2028. Melusuojaus puuttuu tällä hetkellä kokonaan Keskuspuiston kohdalta ja melu tunkeutuu syvälle sekä puistoon että asutusalueelle.

Teksti: Raimo Rahkonen, Pakila-Seura pj.

Kuva: Esko Lukkari

Share