Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Oulunkylä, Uutiset

Blogi Nina Suomalainen: Ogelia rakennetaan

Niina Suomalainen

Niina Suomalainen

Oulunkylän kasvojenkohotus etenee, kun sen keskustakorttelien asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Se tulee pian nähtäville, jolloin siitä on mahdollista esittää muistutuksia.

Kaupungin rakentaminen perustuu kaavoitukseen. Tarkka asemakaavoitus pitää sisällään määräykset siitä mihin tarkoitukseen alueen eri kohdat on käytettävä. Vuoden 2016 yleiskaavassa määritellään koko Helsingin alueen ja maa-alueiden käyttötarkoitus. Valmistelut seuraavaan lienevät käynnissä.

Helsingin rakentamisasioissa mahtavin päättäjätaho on kaupunkisuunnittelulautakunta eli KYMP-lautakunta. Toki monet asiat jatkavat kaupunginhallitukseen, mutta monet eivät, kuten äskettäin Helsingin keskustan Kaivokadun sulkeminen liikenteeltä.

Kun asiat on KYMPissä päätetty, ne harvoin muuttuvat edes silloin kun viimeisin päätöksentekoelin on kaupunginvaltuusto. Miksikö? Koska KYMPin voimasuhteet on paikkajaossa sovittu sellaisiksi. Lisäksi KYMP jäsenten keskuudessa käytännössä vallitsee jatkuvan lisärakentamisen vaateen ylivoima, joka on nyt muodissa. Puolueet ovat tarkoituksella valinneet sinne edustajat, jotka kaikki ajavat tiivistämistä, lisärakentamista, urbaania kaupunkia.

Jos haluaa vaikuttaa rakentamiseen ja maankäyttöön liittyviin asioihin, kannattaa seurata KYMP-lautakunnan listaa, viestiä jäsenille ja mielellään suurella volyymillä. Käsiteltävien asioiden lista on pitkä, mutta löytyy netistä. Aiemmat vaikutusmahdollisuudet liittyvät virkahenkilövalmisteluun, jossa tosin päätöksien suuret linjat jo tehdään, vihreiden apulaispormestarin poliittisessa ohjauksessa.

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa myös, kun asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville. Käytännössä muistutusten tulee olla erityisen huomiota herättäviä, jotta niillä on mahdollisuutta mennä läpi.

Oulunkylän kaavamuutoksessa sanotaan, että siinä ”kiinnitetään huomiota uudisrakennusten ympäristön laadun parantamiseen.” Nykyisellään Ogelin keskusta onkin, jos halutaan muotoilla asia positiivisesti, sympaattisen ränsistynyt. Modernisointia ja käyttötarkoituksen parantamista se kaipaa.  Vanhat rakennukset tullaan purkamaan ja rakentamaan uusia liikerakennuksia ja asuintaloja.

Positiiviset mahdollisuudet, kuten myös pikku pirulainen piilevät yksityiskohdissa. Säilyykö alueella tarpeeksi vehreää maata koirien pissattajille vai asfaltilleko on tehtävä tarpeet? Voiko asemalle enää tulla liityntäparkkiin? Ei kai luoda marras-tammikuun kuukausien viimaista tuulitunnelia modernien talojen väliin? Nyt on aika vaikuttaa.

Teksti: Nina Suomalainen on Paloheinässä asuva kaupunginvaltuutettu (kok) ja kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan varapuheenjohtaja.

Share