Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Pakilat, Uutiset

Blogi Pakila-Seura: Pakin talon kohtalo on nyt kaupungin käsissä

Raimo Rahkonen

Raimo Rahkonen. Kuva: Esko Lukkari.

Pakila-Seura on ottanut aikalisän Pakin talon ostoasiassa. Tarjolla olevat sopimusehdot ovat seuran puolesta asiasta kaupungin kanssa neuvotelleiden edustajien mielestä liki mahdottomat hyväksyä.

Hankinnan kokonaiskustannukset, korjausvastuut ja kohonneet ylläpitokustannukset nostaisivat hankinnan arvon liki kuusinumeroiseen lukuun. Vapaehtoispohjalla toimivan seuran hallituksen rahkeet eivät neuvottelijoiden mielestä riitä niin suuren liiketoimintariskin kantamiseen. 

Pakila-Seura onkin pyytänyt kaupunkia arvioimaan tarjouksen kokonaiskustannuksia vielä uudelleen. Kaupunki on luvannut käsitellä asiaa ja palata siihen. Aikataulusta Pakila-Seuralla ei ole tietoa. Asia on sikäli hankala, että Pakin talon vuokraus on pitkäjänteistä toimintaa ja osa vuokrasopimusta kattaa pitkälle ensi vuoteen.

Pakila-Seuran edustajat pääsivät 31.10. vihdoin kasvotusten neuvottelemaan Pakin talon ostamisesta Helsingin kaupungin edustajan kanssa. Pöydällä Pakin talon tapaamisessa olivat sekä itse talon kiinteistökauppasopimus että tontinvuokrasopimus ja seuran edustajat saattoivat siten arvioida ensi kertaa kaupan kokonaiskustannuksia.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan tonttiosaston tiimipäällikön Päivi Korpelan kanssa käydyissä neuvotteluissa selvisi, että kaupunki edellyttää talon merkittävän kauppasumman ohella vielä erityistä viisinumeroista vakuustalletusta. Tontin vuosivuokra nousisi vuositasolla liki kaksinkertaiseksi. Sen lisäksi seuran vastuulle tulisivat talon mittavat peruskorjauskustannukset ja talon vuokrauksen, ylläpidon ja markkinoinnin kustannusten voimakas nousu.

Kokonaiskustannus Pakin talon ylläpidosta nousisi tarjolla olevalla mallilla niin korkeaksi, että Pakila-Seura pyysi kaupunkia arvioimaan kauppahintatavoitteitaan vielä uudelleen. Tiedossa olevalla kustannustaakalla talon ostaminen ja vuokraaminen 30 vuodeksi on valtava haaste.

Pakila-Seura toivoo, että kaupunki arvioisi myyntitarjouksen ehtojaan vielä kertaalleen. Sen jälkeen seura käsittelee asiaa uudelleen. Pakin talo on nykyasussaan rakennettu joskus 1750-luvun tienoilla ja talon sisustus henkii 1800-lukua. Talo on tiettävästi kolmanneksi samalla paikallaan oleva talo Helsingissä.

Taloa ympäröivä aitta- ja saunarakennuskokokonaisuus on pääosin yhtä vanhaa rakennuskantaa. Pakilassa ei ole Helsingin kaupungin rakentamaa asukastaloa, kuten monissa muissa kaupunginosissa. Tätä aukkoa Pakin talo on pyrkinyt paikkaamaan Pakila-Seuran ylläpitämänä noin 50 vuoden ajan.

Jos Pakin talon käyttö elävänä kotiseututalona päättyisi, olisi se kulttuurihistoriallinen menestys Pakilalle ja Paloheinälle, mutta myös koko Helsingille.

Näistä tummista tunnelmista huolimatta Hyvää joulua ja Onnekasta ja rauhanomaista Uutta vuotta kaikille lukijoille Pakila-Seuran puolesta.

Raimo Rahkonen

Pakila-Seura

hallituksen pj.

Kuva: Esko Lukkari

Share