Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Blogit, Pakilat, Uutiset

Blogi Pakila-Seura: Pakilanmetsä on vuoden 2024 ykköshankkeita

Raimo Rahkonen

Raimo Rahkonen. Kuva: Esko Lukkari.

Vuosi 2024 alkoi paukkupakkasissa, mutta Pakila-Paloheinä-alueella on tänä vuonna käynnistymässä monta mieltä lämmittävää hanketta.

Yksi tärkeimmistä on vuosia vireillä olleen Pakilanmetsän luonnonsuojelualueen eteneminen. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsitteli suojeluesitystä 20.12.2023. ja esitti kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-keskukselle luonnonsuojelualueen perustamista. Prosessin uskotaan nyt etenevän.

Paloheinässä sijaitsevan 28 hehtaarin luonnonsuojelualueen perustaminen olisi hieno jatke alueemme monille kehittämishankkeille. Muita on Paloheinän jokamiehen golf-kentän laajennus 18-reikäiseksi radaksi, mutta se vaatii asemakaavamuutoksen. Uusi rata voisi olla valmis jo vuonna 2026. Paloheinän huipun frisbeegolf-radan perustamiseen ei mene kahta vuotta. Helsingin hienoin hiihtostadion ja upea ulkoilualue lasten temppuratoineen ja jäähalleineen ovat jo alueella. Kyllä meidän kelpaa.

Pakila-Seuran mielestä alueen luonto- ja vapaa-ajanviettokohteita kehitettäessä periaatteena pitää olla se, että kaikille ikäryhmille annetaan mahdollisuus ulkoilla ja nauttia luonnosta omalla tavallaan. Minkään ryhmän etu ei saa poissulkea muita, kunhan kaikki kunnioittavat esimerkiksi luontoarvoja.    

Pakilanmetsän luonnonsuojelualue kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015−2024 kohteisiin. Helsingin luonnonsuojelualueista tunnetuimmat ovat Viikki-Vanhakaupunginlahti ja Östersundom ja suurin osa alueista on saaristossa. Haltialanmetsän 100 hehtaarin aarnimetsäalue rauhoitettiin jo vuonna 1984. Haltialanmetsä ja siihen liittyvä Pakilanmetsän 28 hehtaarin luonnonsuojelualue muodostavat yhdessä erinomaisen kokonaisuuden. 

Pakilanmetsä koostuu pääosin vanhoista tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden kuusikoista sekä lehtipuuvaltaisista sekametsistä, joiden pohjakasvillisuus on monimuotoista. Pakilanmetsä kuuluu Helsingin merkittävimpiin kääpä- ja orvakka-alueisiin, ja sieltä on löydetty noin 70 kääpälajia kuten erittäin uhanalainen sitkankääpä. Pakilanmetsä on Uudenmaan maakunnallisesti tärkeitä lintualueita ja siellä pesii muun muassa kultarinta ja mustapääkerttu. Alueen pohjoisosassa on liito-oravia.

Pakilanmetsän suojelun tarkoituksena on arvokkaan metsäalueen monimuotoisuuden säilyttäminen. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään alueen läpi kulkevan purouoman ennallistamista sekä vieraslajien torjuntaa.  

Alueen hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on luonnonsuojelun lisäksi ohjata alueen virkistyskäyttöä luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi. Suunnitelman voimassaolon aikana aiotaan selvittää alueen eri käyttömuotoja ja käyttäjämääriä. Jos alueelle voisi tehdä uusia kävelyreittejä luontoa pilaamatta, lisäisi sen alueen kävijämääriä.

Lehtokorpien alueelle esitetään liikkumiskieltoa lintujen ja muiden eläinten tärkeimmän pesinnän ajaksi sekä kasvillisuuden kulumisen estämiseksi 10.5.–30.6. Lehtokorpialueet merkitään maastoon.

Teksti: Raimo Rahkonen
Pakila-Seura pj.

Kuva: Esko Lukkari

Share