Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylän uusi keskusta vaarassa jäädä ilman kulttuurin monitoimisalia 

Oulunkylä-Seuran logo

Oulunkylä-Seura ry

Oulunkylän uuden keskustan asemakaavaehdotus on viimeistelyvaiheessa. Tämänhetkisen tiedon mukaan kaavaehdotus on etenemässä kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn kesäkuun alkupuolella 2024.

Valmisteilla olevaan Oulunkylän keskustan kaavaehdotukseen sisältyvät uudet, torikortteliin rakennettavat tilat kirjastolle, nuorisotoimelle ja työväenopistolle. Uudet tilat ovat pinta-alaltaan samaa suuruusluokkaa kuin kirjaston, nuorisotoimen ja työväenopiston nykyiset, noin 40 vuotta sitten valmistuneet tilat.

Noin 300 hengen kulttuurisali puuttuu kaavaehdotuksesta

Kaavaehdotukseen ei sisälly asukaspalautteissa alusta lähtien toivottua suurta, noin 300 hengen kulttuurisalia. Kulttuurin monitoimisali tulisi rakentaa kirjaston, nuorisotoimen tilojen ja työväenopiston yhteyteen siten, että sali olisi eri toimijoiden yhteiskäytössä.

Noin 300 hengen teknisesti hyvin varusteltu ja tiloiltaan muunneltava monitoimisali antaisi mahdollisuuden tarjota Oulunkylän ja sitä ympäröivien alueiden asukkaille korkeatasoista musiikkia, teatteria, tanssia, taidenäyttelyitä, elokuvia ja sirkusta. Monitoimisalissa voitaisiin järjestää myös esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, seminaareja, asukastilaisuuksia ja kokouksia. Tilat loisivat kaikenikäisille asukkaille edellytyksiä myös kulttuurin ja taiteen monipuoliseen harrastamiseen esimerkiksi työväenopiston ja nuorisotoimen puitteissa. Ilman riittäviä tiloja tämä ei ole mahdollista.

Oulunkylän kulttuurisali palvelisi Oulunkylän ohella ensisijaisesti Itä-Pakilaa, Käpylää, Koskelaa ja Metsälää, joissa on yhteensä noin 30 000 asukasta. Meneillään oleva vilkas täydennysrakentaminen ja Tuusulantien bulevardisointi tuovat tulevina vuosikymmeninä Oulunkylään ja sen lähialueille merkittävästi lisää asukkaita.

Ainoa suuri kulttuuritarpeita palveleva sali puretaan

Uuden 300 hengen kulttuurisalin tarve Oulunkylässä korostuu lähivuosina. Ainoa konserttien ja muiden isojen tilaisuuksien järjestämiseen soveltuva sali Oulunkylässä on Helsingin kaupungin vuokratontilla sijaitsevassa kirkossa Teinintiellä. Tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2025. Oulunkylän seurakunta on päättänyt luopua kirkosta ja kirkkorakennus puretaan. Tällöin Oulunkylässä menetetään ainoa isojen kulttuuritilaisuuksien pitämiseen soveltuva sali.

Stadin yhteisötalo Oulunkylän Seurahuone soveltuu tilojensa ja teknisten valmiuksien vähäisyyden takia vain pienten tilaisuuksien järjestämiseen. Maunula-talo palvelee ensisijaisesti maunulalaisia, länsi-pakilalaisia ja paloheinäläisiä eivätkä sen tilat riitä koko Oulunkylän ja sen muiden lähialueiden tarpeisiin.

Kulttuurisalin tarpeellisuutta arvioitava pitkällä tähtäimellä

Kulttuuri luo hyvinvointia ja sen tarjontaa on kehitettävä tasapuolisesti eri kaupunginosissa. Tällä hetkellä Helsingin esikaupunkialueilla toimii viisi alueellista kulttuurikeskusta (Kanneltalo, Malmitalo, Maunula-talo, Stoa ja Vuotalo). Oulunkylän uusi palvelukeskusta sijaitsee raideliikenteen risteyskohdassa, joten se on erinomaisten liikenneyhteyksiensä takia mitä sopivin paikka kirjaston, nuorisotoimen ja työväenopiston tiloja täydentävälle isolle kulttuurin monitoimisalille ja näistä muodostuvalle Oulunkylän alueelliselle kulttuurikeskukselle.

Tulevina vuosikymmeninä Oulunkylän kirjaston, nuorisotoimen ja työväenopiston tiloja käyttää aikaisempaa huomattavasti suurempi määrä asukkaita.Tiloille asetetaan paitsi koon myös toiminnallisuuden suhteen uusia vaatimuksia.

Oulunkylä-Seura on hyvin huolestunut siitä, että 300 hengen kulttuurisalin saaminen Oulunkylän keskustaan on tällä hetkellä epävarmaa.  Uutta keskustaa rakennettaessa on arvioitava Oulunkylässä ja sen lähialueilla asuvien kaupunkilaisten tarpeita seuraavien 50 vuoden perspektiivistä. Jos iso kulttuurisali nyt jätetään rakentamatta, on se myöhemmin vaikeasti korjattava virhe.

Teksti: Kaarina Kukka Korkeaoja, Oulunkylä-Seura ry, johtokunnan jäsen

Share