Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Kulttuuri, Uutiset

Lapset harrastamaan koulussa

Harrastamisen Suomen malli

Mitä haluaisit harrastaa koulun jälkeen? Kuva: Maarit Hohteri / Helsingin kaupunki.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyi Helsingissä huhtikuussa. Ensivaiheessa mukana on 21 koulua, kuten Koskelan ja Metsolan ala-asteet sekä Yhtenäiskoulu. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen koulun tiloissa tai sen läheisyydessä.

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke. Helsingin kaupunki sai ministeriöltä miljoonan euron avustuksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen mallin kautta.

Lasten ja nuorten toiveet huomioidaan

Mallissa on keskeistä lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus. Lasten ja nuorten toiveet mieluisista harrastuksista kartoitettiin valtakunnallisen koululaiskyselyn kautta. Helsingissä koululaisten suosittuja harrastustoiveita olivat mm. parkour, kuvataide, elokuva, teatteri, ruuanlaitto, koodaus, pelisuunnittelu, robotiikka ja eläinharrastus.
-Lapsilta ja nuorilta saatu palaute on meille äärettömän arvokasta. Haluamme ottaa heidät mukaan myös toiminnan kehittämiseen, jotta voimme vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja yhdenvertaista kuulluksi tulemista, kertoo projektipäällikkö Irma Sippola.

Tukee lasten ja nuorten hyvinvointia

Monipuolinen harrastusvalikoima tuo tekemistä koululaisten iltapäiviin.
-Harrastukset tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Harrastuksissa keskeistä on mielekäs tekeminen, kaverisuhteet ja myös uusien taitojen harjoittelu ja oppiminen. Kun harrastukset nivotaan koulupäivien yhteyteen, ilta-aikaa vapautuu perheiden yhteiseksi ajaksi, kertoo perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen.

Edistää yhdenvertaisuutta

Koulupäivän jälkeen järjestettävällä toiminnalla tuodaan harrastaminen lähemmäksi myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia, ja luodaan polkuja pitkäkestoiseen harrastamiseen. Maksuton harrastamisen malli onkin erityisesti yhdenvertaisuutta edistävää tekemistä.

Tiedot harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta. Yläkouluikäisten harrastustoiminnan käynnistyminen siirtyy myöhempään ajankohtaan koronan aiheuttamien rajoitusten takia. Harrastustoiminta toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, seurojen, yritysten ja muiden lapsille ja nuorille harrastustoimintaa järjestävien toimijoiden kanssa.

Teksti: Susan Wilander

Kuva: Maarit Hohteri/Helsingin kaupunki

Share