Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Pakila-Seura vaikuttaa Pakilassa, Paloheinässä ja Torpparinmäessä

Itä-Pakila-päivä

Itä-Pakila-päivä 2016. Kuva: Erja Vuorio.

Pakilan alue on reilussa vuosisadassa kulkenut pitkän matkan pienestä maanviljelyksellä elävästä kyläyhteisöstä nykyaikaiseksi vauraaksi pientaloalueeksi. Pakinkylän asukasluku oli 1900-luvun alussa vain vähän yli 100. Kun Pakinkylään perustettiin kolme työväestön asunto-osuuskuntaa, Alku, Elo ja Lepola, väestömäärä alkoi nopeasti kasvaa.  Samanaikaisesti myös keskiluokan huvila-asutus lisääntyi.  Pakinkylä julistettiin senaatin päätöksellä taajaväliseksi yhdyskunnaksi 1908.  Alue liitettiin Helsingin kaupunkiin 1946, jolloin nimeksi tuli virallisesti Pakila.  Alue sai tällöin yhtenäisen ilmeen kaupungin hyväksymien talotyyppipiirustusten mukaisesti.  Suuren tonttien vanhat omakotitalot alkoivat korvautua rivitaloilla 1960-luvun lopulla.

Paloheinä ja Torpparinmäki kuuluvat kiinteästi Pakilaan. Paloheinän rakentaminen alkoi 1940-luvun lopulla. Alueelle osoitettiin rintamamiestontteja, joille nousi hartiapankilla tyyppitaloja omenapuineen ja pihamökkeineen. Torpparinmäen omakotialueen rakentaminen käynnistyi 1950-luvulla. 1980-luvulla Torpparinmäessä pidetyt asuntomessut laajensivat asuinaluetta merkittävästi, kun tasaiselle peltoalueelle rakennettiin pääasiassa kaksikerroksisiin paritaloihin 80 asuntoa. Länsi- ja Itä-Pakilassa, Paloheinässä ja Torpparinmäessä on nykyisin asukkaita yhteensä lähes 19.000.

Pakilat ja ympäristö

Pakila-Seura on Länsi- ja Itä-Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän asukkaiden riippumaton kaupunginosayhdistys, jonka tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja kehittää alueen palveluita. Yhdistys on perustettu 1962. Teemme yhteistyötä alueen muiden yhteisöjen kanssa.  Viestimme asukkaiden toiveista ja palvelutarpeista kaupungin päättäjille sekä vaikutamme niiden kehittämiseen.  Järjestämme asukkaille keskustelu- ja muita tilaisuuksia keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tilaisuuksissa on käsitelty muun muassa yleiskaava-asioita ja alueen yrittäjien keskinäistä yhteistyötä. Toteutamme asukaskyselyitä, jotta saamme luotettavan kokonaiskuvan asukkaiden toiveista.

Alueen historian keräämisessä Pakila-Seura on keskeisesti mukana. Palkitsemme myös vuosittain alueella erityisesti kunnostautuneen henkilön Vuoden pakilalaisena. Pidämme tärkeänä niin nuorisotyön kehittämistä alueella asuvien nuorten perheiden tarpeiden turvaamiseksi kuin myös muun aktiiviväestön sekä eläkeläisten palvelutarpeiden huomioimista.  Pakila-Seuran viestintä on avointa ja monikanavaista. Käytämme pääasiallisina viestintäkanavina Pakilan kotisivuja, seuran Facebook-sivuja ja Oulunkyläinen-lehteä.

Juhlavuosi 2017

Pakila-Seura osallistuu vuosittain suosittujen Pakilan Kylätapahtuman ja Itä-Pakila-päivän järjestämiseen ja organisoi muita pienempiä tapahtumia, kuten yleisöluennot ja VPK:n tanssitapahtumat, joiden tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen. Tänä vuonna Pakila viettää 600-vuotisjuliaan ja Pakila-Seura on pääjärjestäjänä organisoimassa juhlatapahtumia.

Pakila-Seura isännöi, hoitaa ja vuokraa Pakin taloa, joka on Helsingin kaupungin omistama 1700-luvulta peräisin oleva kotiseututalo Itä-Pakilassa. Pakin talo on tunnelmallinen 1800-luvun asuun kunnostettu maalaistalo, jonka suojaisassa umpipihassa on viisi aittaa. Pakin talossa järjestetään vuosittain yli 200 tilaisuutta, kuten häitä, valmistujaisia, virkistyspäiviä, perhejuhlia ja kokouksia.

Teksti ja kuva: Erja Vuorio

Share

Leave a Reply