Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Pakilan ala-asteen väistötilojen sijoituspaikkaa mietitään vielä

Vuoden päästä syksyllä 2020 Pakilan ala-aste muuttaa väistötiloihin. Tilapäinen koulu 500 oppilaalle on tarkoitus rakentaa Aulikin puistoon.

Pakilan koulujen ja päiväkotien laajennus- ja peruskorjaushanketta hoitava allianssi päätyi esittämään väliaikaisen koulun sijoittamista Aulikin puistoon mm. koska koulu olisi hyvin saavutettavissa Paloheinäntiellä kulkevalla bussilla. Aulikin puistoon olisi myös hyvät kevyenliikenteenyhteydet niin etelästä kuin pohjoisesta. Lisäksi väistötilat sijoittuisivat osittain Aulikin puistoa ympäröivän puuston suojaan, minkä ajatellaan pehmentävän keskelle pientaloaluetta mahdollisesti nousevan ison rakennusmassan raskasta olemusta.

Allianssi tutki myös vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja väistötiloille. Väistötilat saattaisivat mahtua ala-asteen tontille koulurakennuksen itäpuolelle mutta peruskorjauksen käynnistyttyä väistötilojen yhteyteen ei jäisi juuri minkäänlaista piha-aluetta välitunti- ja muuhun ulkoiluun. Lisäksi oppilaille olisi haastavaa rajata turvalliset kulkureitit rakennustyömaan viereen.

Luonteva sijoituspaikka väistötiloille olisi HPS:n pallokentän vieressä Pikkusuonkujalla sijaitseva Y-tontti, joka on nimenomaan tarkoitettu yleisten rakennusten kuten päiväkotien ja koulujen rakentamiseen. Kahden bussilinjan risteyskohdassa sijaitsevalle Pikkusuonkujalle olisi erinomaiset kulkuyhteydet. Tontin maaperä on kuitenkin pehmeä ja vetinen, mikä nostaa perustuskustannuksia, jotka pyritään erityisesti lyhytaikaisessa rakentamisessa pitämään mahdollisimman alhaisina. Rakennettaessa urheilukentän reunalle olisi houkuttelevaa tutkia mahdollisuutta tehdä sellaiset tilat, jotka tukisivat myös urheilutoimintaa. Valitettavasti monikäyttöisten tilojen suunnitteluun ja toteuttamiseen ei kuitenkaan nyt ole aikaa. Väistötilojen pitäisi olla valmiina ja käytössä elokuussa 2020.

Väistötilojen suunniteltu sijoittaminen Aulikin puistoon on herättänyt huolta alueen asukkaissa. Väistötilojen rakentaminen yleisessä käytössä olevalle kentälle ja puistoon, joita alueella on vähän, harmittaa eikä tunnu järkevältä. Rakennuksen tieltä jouduttaisiin kaatamaan puustoa ja juuri istutetut Suomen 100-vuotispuutkin olisivat vaarassa. Vaikka Pakilan ala-asteen oppilaat ja sen jälkeen päiväkoti Havukan lapset tarvitsevat väistötiloja yhteensä vain noin kolme vuotta, perusteltu huoli on, että massiivinen koulu- ja päiväkotirakennus jäisi keskelle puistoa pidemmäksi aikaa.

Väistötilojen sijoituspaikkaa ei ole vielä päätetty. Asukkaiden lähettämien viestien pohjalta tutkitaan tarkemmin vielä ainakin Pikkusuonkujaa. Myös muista vaihtoehdoista kannattaa vielä olla yhteydessä alueen kaava-arkkitehti Ann Charlotte Robertsiin tai kouluhankkeen projektinjohtaja Reetta Amperiin.

Teksti: Tapio Klemetti

Kuva: HMT Arkkitehdit Oy/Helsingin kaupunki

Share