Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Maunula, Oulunkylä, Pakilat, Uutiset

Pohjois-Helsingin kaavatilanne

Asemakaavamuutoksen suunnittelualue

Länsi-Pakilan asemakaavamuutosen suunnittelualue. Kuva: Helsingin kaupunki.

Maunulanpuisto Pohjois-Pasilaksi

Kaavaehdotus oli siirtynyt valtuuston käsittelyyn, jossa vahvistamiseen liitettiin kaksi lähes yksimielistä pontta. Alue ollaan siirtämässä suurpiiristämme Pasilan puolelle, mutta ainakin alkuvaiheessa se edelleen suuntautuu itään ja pohjoiseen. Kaavan ratkaisua on esitelty jo aiemmin lehdessämme, eikä oleellisia muutoksia ole tapahtunut viimeisteltäessä kaavaa tulevien kuuden rakennuttajan tai rakentajien arkkitehtien kanssa. Alueesta kaupunki omistaa 95 % ja varaa itäosan ATT:lle kohtuuhintaista asumista varten. Lopullisessa ehdotuksessa oli kaksi tornitaloa, korkein 15-kerroksinen Veturitien länsipuolella. Jos kaavasta ei valiteta, toteuttaminen alkaa jo ensi kesänä.

Kehä I:n vieressä

Kehä I:n pohjoispuolisen alueen, noin 200 m leveä ja 700 m pitkä itä-länsisuunnassa Pakilantien ja Palosuontien välillä, asemakaavoitus on aloitettu. Helmikuun lopulla oli yleisötilaisuus Länsi-Pakilan koulujen ympäristön ja Pakilan puiston kaavoituksen aloituksesta. Yleiskaavassa alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi, tehokkuusluku 0,4 -1,2. Länsipäässä tehokkuusluku on 1,0 -2,0. Työ aloitettiin koulujen ja päiväkotien tilan- ja korjaustarpeen kartoituksella. Myös tarkastellaan liikunta-alueiden kehittämistarvetta ja mahdollisesti vapautuvien alueiden asuntorakentamista. Saaduissa 78 palautuksessa tuli esille puistojen säilyttäminen ja palveluksien parantaminen, mutta myös täydennysrakentaminen.

Oulunkylän kaavat

Raidejokerin rakentamiseen liittyvästä Käskyhaltijantien asuinrakentamista lisäävästä kaavasta on valitettu, kuten aikanaan vastaavasta kaavasta Maunulan ja Pirkkolan rajalla. On todennäköistä, ettei hallinto-oikeuskäsittelyn vaatima, ehkä kahden vuoden aika haittaa radan aikataulutusta.

Itä-Pakilan ja Oulunkylän rajamaille suunnitellun kaavan rakentaminen olisi rivitalomaista. Edellisessä lehdessämme epäiltiin, että Yhdyskunnantien varteen voisi tulla kerrostalotontteja. Voimaan tullut yleiskaava sallisi tämän, mutta aluearkkitehti Ann Charlotte Robers kertoi, että tyydytään rivitalomaisiin ratkaisuihin.

Teksti: Arto Salmela

Kuva: Helsingin kaupunki

Share