Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Patola, Uutiset

Patolanmetsän tuho seurausta huonosta suunnittelusta

Kaasuputken uusi linjaus tuhoaa Patolanmetsän keskeisen ja rehevimmän osan – pysyvästi. Metsää kaadetaan mittavasti 1,5 km:n matkalta n. 2 ha. Linjaus myllää myös vasta kunnostetun Itsenäisyydenpuiston ja tekee ammottavan aukon Henrik Sohlbergin puistoon, jonka pitäisi toimia viherväylänä Patolanmetsän ja Vantaanjokivarren välillä.

Perustelut ontuvat, seuraukset vakavat

Työalueesta tulee Siltavoudintien levyinen, metsää kaatuu 12 m leveydeltä ja raivaus jättää ikuisesti 8 m leveän väylän. Suunnittelijat ovat kekseliäästi hakeneet tuhotyölle asukkaiden ymmärrystä ja markkinoivat sitä uutena ulkoiluraittina. Perustelu on kuitenkin naurettava. Alueella liikkuneet tietävät, ettei mitään uusia väyliä tarvita: metsäalueen luontainen polkuverkosto ja ulkoilutie toimivat hyvin.

Työn vaikutuksia virkistyskäytölle ja luonnolle ei ole kartoitettu. Metsän tunnelmallinen tihein osa katoaa, mukavat polut vaihtuvat valaistuksi raitiksi, metsäalue pilkkoutuu ja sen elinvoimaisuus vähenee. Hävitetyn metsän takia kosteus- ja valo-olosuhteet muuttuvat, kasvi- ja eläinlajisto köyhtyy. Mustikka- ja sienestyspaikat sekä koulujen opetuskohteita menetetään. Myös yösuunnistus, lasten ja nuorten leikit metsän hämärässä loppuvat, eläimet saavat etsiä kotinsa ja pimeän turvan muualta – mistä?

Ylimielisyys hyvän vuorovaikutuksen tilalle

Kaupunkisuunnittelu on yleensä tehnyt hyvää yhteistyötä asukkaiden ja heitä edustavan Oulunkylän kaupunginosayhdistyksen kanssa ja hyvissä ajoin tiedottanut hankkeista jo suunnitteluvaiheessa. Kaasuputken linjauksessa on menetelty toisin ja pidetty hyvin vähän ääntä. Suunnitelmista ei ole kerrottu ennen syksyn päätöskäsittelyä. Asukkaat eivät voineet ottaa kantaa suunnitelmiin vaan asia vietiin hiljaa päättäjille, jotka eivät nähneet hankkeen seurauksia. Päätös sinetöitiin laillisesti (khs. 17.9.2018) mutta hiljaisesti, eikä Oulunkylä-Seurakaan huomannut sitä.

Loppusyksyllä Oulunkylän kaavaillassa kaupunki sitten esitteli jo päätetyn asian. Tilaisuus alkoi tragikoomisesti: ensin ylevästi viheralueista kertoen, sitten kaupunginosametsän tuhoamista esitellen. Läsnäolijoissa tieto herätti tyrmistystä, mutta virkamiehet vastasivat asukkaiden huoleen naureskellen ja vähätellen, kuulimme myös höpinöitä lisäväylien tarpeellisuudesta säestettynä vitseillä virkamiehen eksymisestä metsässä. Vaikka uusi linjaus oli yksi illan aiheista, ei sen esittelypisteellä ollut edes karttaa nähtävillä. Sama linja on jatkunut: seura ei ole pyynnöistään huolimatta saanut nähtäväkseen päätöksen liitteenä olevaa aineistoa. Siksi lehdessäkään ei voida nyt kertoa asiasta täsmällisemmin.

Asukkaat ohitettu, vaihtoehdot puuttuvat

Suunnittelussa on täysin sivuutettu lukuisat eri kaavayhteyksissä esitetyt yksittäisten asukkaiden mielipiteet ja Oulunkylä-Seuran lausunnot, joissa on korostettu Patolanmetsän merkitystä keskeisenä luonto- ja virkistysalueena. On erittäin valitettavaa, että tämä asukkaitten ääntä väheksyvä ylimielinen toimintatapa vain vahvistuu. Koko yleiskaavaprosessi oli tästä jo hyvänä näyttönä, eikä uusi kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) ole muutosta tuonut.

Järkytystä lisää se, että koko metsän raivaus on täysin tarpeeton. Suunnittelussa ei ole vakavasti etsitty vaihtoehtoisia metsäaluetta kiertäviä linjauksia, vaan on jälleen nähty viheralue vain rakentamisen resurssina. Halulla ja asukkaiden ääntä kuunnellen olisi linjaus voitu tehdä esim. kokonaan nykyisen ulkoilutien reitin mukaan pysyvät metsätuhot välttäen.

Maakaasua markkinoidaan ympäristölle hyvänä: Gasum, olette tahranneet maineenne, miten vastaatte asukkaille? Kaupunkisuunnittelu: Mistä annatte metsää tuhotun tilalle, jätättekö vastaavan alueen Toivolanmetsästä Vantaanjoen varrelta rakentamatta?

Teksti: Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seura

Oulunkylä-Seuran asukasillassa to 28.3. on aiheena mm. kaasuputken linjaus. Suunnittelijoita kutsuttu vastaamaan asukkaille. Tilaisuus alkaa klo 18 kahveilla Oulunkylän Seurahuoneella Larin Kyöstin tie 7. Tervetuloa!

 

Share