Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Puunhoitaja Kai Vogt on puiden puolella

puunhoitaja Kaj Vogt

Arboristi Kaj Vogt. Kuva: Jauri Varvikko.

Arboristin ja metsurin ero on siinä, että metsuri miettii, kuinka paljon puita kaadetaan, kun arboristi miettii, kuinka monta puuta pelastetaan ja miten.

– Tarvitsemme puita, puunhoitaja Kai Vogt sanoo. – Ne ovat meille tärkeitä. Elämme puiden kanssa yhdessä, kyse on symbioosista.

Kai tekee puiden hoidollisia toimenpiteitä ympäri pääkaupunkiseutua. Hän aloitti työt oppisopimusluonteisesti vuonna 2003 ja vuodesta 2007 hommia on tehty oman osuuskunnan nimissä. Pohjalla on metsäalan perustutkinto.

Luontoaspekti on Kaille tärkeä osa työtä. Hänellä on myös luonto-oppaan koulutus, mutta arboristin työ tuo paremmin leivän pöytään.

– Arboristina joudun miettimään, mikä puu on poistettava ja mikä jää. Puustonhoito on välttämätöntä rakennetussa ympäristössä. Puuston uusiutuminen on tärkeää, jotta ikärakenne ei pääse epätasapainoon.

Kyse on vähän samasta kuin ihmistenkin ikärakenteessa. Jos puusto pääsee liian vanhaksi alkaa syntyä ongelmia. Esimerkiksi Helsingissä on ikärakenteeltaan paljon vanhaa puustoa, koivuja ja lehtipuita. Pitää huolehtia puiden luontaisen poistuman kautta ja istuttamisten, että puusto uusiutuu.

Kartoitetaan ja suunnitellaan

Vogtin työ koostuu eri vaiheista. Tavallisesti hän tulee ensin paikan päälle ja tekee pihalle tai alueelle kartoituksen. Sen jälkeen päätetään, mitä puustolle tehdään. Kaadetaanko vai hoidetaanko.

Jos asiakas haluaa, Kai tekee oksat tai puut klapeiksi polttamista varten tai vie puut niiden laadusta riippuen joko kierrätykseen tai hyödynnettäväksi vaikkapa huonekaluina. Hyvälaatuiset tyvitukit pyritään saamaan puuseppien käyttöön. Arboristeilla on pysyvää yhteistyötä esim. helsinkiläisten puuseppien kanssa. Varsinkin jalot lehtipuut ovat haluttua raakamateriaalia.

Erilaisia asiakkaita

Vogtin asiakaskunta koostuu pääosin yksityisistä talonomistajista, kiinteistö-, isännöinti- ja asunto-osakeyhtiöistä. Hoidollisia toimenpiteitä tehdään myös seurakunnille ja kunnille.

– Toimenpiteet voivat olla maisemallisia tai sitten myrskyn aiheuttamia. Jos puut ovat vanhoja, ns. kliimaksivaiheessa, arvioidaan ne tapauskohtaisesti. Jos niissä on rappion merkkejä, tulisi niiden kaatoa harkita. Myrskyvaurioiden korjaaminen saattaa tulla huomattavasti kalliimmaksi, Kai sanoo.

Erilaisia toimenpiteitä

Poistettavat puut kaadetaan ensisijaisesti nostolava-auton avulla tai jos auton tuonti lähelle ei onnistu, niin puuhun kiipeämällä. Ylös mennessä poistetaan oksat ja alas tullessa pudotetaan puun runko pätkissä.

– Jokainen keikka arvioidaan erikseen. Pitää ottaa huomioon sähkölinjat, muut puut ja rakennukset. Toimimme sen mukaan, mikä on järkevintä.

Joissain tapauksissa koko puu saatetaan nostaa nosturilla kerralla ilmaan.

– Pidän puita suuressa arvossa. Älkää missään nimessä kaatako pihoilta kaikkia puita. Kaataminen ei ole aina oikea ratkaisu, vaan puunhoidollisin toimin niiden elämää voidaan pidentää. Vaihtoehtoja on useita.

Pyydä arviointi

Kai keskittyy puunhoidollisiin töihin ja maisemointipalveluihin. Hän tekee asiakkailleen konsultointeja; mikä on sopiva määrä puita ja mitä toimenpiteitä kannattaa suorittaa.

– Tulen pyydettäessä paikan päälle ja teen kokonaisarvion. Hinta laskutetaan sitten tehdyn työn mukaan.

Milloin kannattaa pyytää arvio?

– Jos puun rungossa on halkeamia tai oksistossa repeämiä, puu osoittaa rappion merkkejä tai se esim. yllättäen kallistuu. Näin voidaan välttää vaurioiden eteneminen, minimoidaan vaaratekijät ja saatetaan pelastaa puu.

Milloin puita on järkevä leikata tai hoitaa?

– Suurta osaa puista voidaan hoitaa ympäri vuoden. Paras aika lehtipuiden hoitoon on ennen silmujen turpoamista tai kesällä täyden lehden aikaan, jolloin niiden kemiallinen puolustus on käynnissä ja korjautumiskyky parhaimmillaan.

Teksti ja kuva Jauri Varvikko

Jos pihasi tarvitsee puiden hoitotoimia tai niiden kaatoa, ota yhteyttä Kaihin: 040 521 99 59, kai.vogt@puunhoitojakaato.fi

https://www.puunhoitojakaato.fi/

Share