Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Maunula, Metsälä, Uutiset

Postipuiston alue kohoaa vauhdilla

Postipuiston rakentamisjärjestys

Kuva: Helsingin kaupunginkanslia.

Veturitien ja Metsäläntien välissä on kesän aikana voinut laskea yhä lisääntyviä määriä nostokurkia. Postipuiston alueen rakentaminen on nyt kovassa vauhdissa ja työmaita alueella riittää vielä moneksi vuodeksi. Ensimmäiset asunnot on kuitenkin jo myyty.

Uusi Pohjois-Pasila muuttaa alueen ilmeen täysin. Entinen rekkaliikenteen keskus ja Postin lajittelukeskuksen määrittämä alue muuttuu yli 12 000 asukkaan kaupunginosaksi. Asuntorakentamista leimaa kantakaupunkimainen korttelityyli ja asuntojen lomaan tulee runsaasti myös liiketiloja ja muita palveluita, kuten kaksi uutta päiväkotia ja koulu.

Katso täältä Postipuiston rakentamisjärjestys tarkemmin.

Asuntorakentaminen on alkanut jo viime vuonna entisen maaliikennekeskuksen alueella. Sinne ovat jo nousseet ensimmäiset kerrostalot, joita alueelle rakennuttavat mm. Bonava, Fira, Evälahti, TA-Yhtymä, Y-Säätiö ja Ilmarinen/Etera. Alueelle tulee noin 6000 asukkaan asuinalue. Seuraavaksi rakennetaan Ilmalan aseman lähistöllä ja viimeisenä alueen keskellä Postin lajittelukeskuksen muuttaessa muualle 2030-luvulla.

Käpylän ja Ilmalan asemien tarjoamien junayhteyksien lisäksi alueelle tulee raitiotie, jonka rakentaminen on alkanut valmistelevilla töillä tänä kesänä. 9:n reitti tulee jatkumaan Ilmalantorille kahden vuoden kuluttua raitiotien valmistuessa.

Kaupunkimainen Postipuisto

Metsälän ja Maunulan kylkeen kohoava Postipuisto rakentuu suunnitelmien mukaan kaupunkimaisesti umpikortteleista muodostuvaksi asunalueeksi. Talot ovat pääasiassa 5-8 kerroksisia, mutta joukossa on myös pari 12-15 kerroksista maamerkkirakennusta. Postipuiston teemaksi on määritelty yhteisöllisyys. Sitä toteutetaan mm. rakentamalla alueen keskelle sijoittuvan Rullakkotorin laidalle asukastiloja. Asukastilojen pitäisi valmistua 2021-22.

Postipuiston peruskoulu rakennetaan 2024–2026, Metsälää lähinnä oleva päiväkoti 2021-22 ja alueen eteläpuolen päiväkoti 2024-26. Tänä vuonna aloitetaan päivittäistavarakaupan rakennustyöt Rullakkotorin laidalla. HOK/Elannon antamien tietojen mukaan paikalle on tulossa Alepa.

Alueen halki rakennetaan uusi katu, Postiljooninkatu, joka kulkee alueen läpi etelä-pohjoissuunnassa halkaisten sen keskeltä. Nykyisen Postintaipaleen kohdalle rakennetaan puistovyöhyke, sekin nimeltään Postipuisto. Postinpuisto yhdistää uuden asuinalueen Keskuspuistoon. Lisäksi alueen läpi tulee kulkemaan itä-länsisuunnassa kaksi kilometriä pitkä kävelykatu Kustinpolku, jonka valaistukseen panostetaan erityisen paljon.

Etelässä toimitiloja

llmalan asemalta postin lajittelukeskukselle saakka rakennetaan Eteläinen Postipuisto. Tällä alueella pääpaino on toimitiloissa. Aseman yhteyteen saattaa myös tulla hotelli. Alueelle rakennetaan enimmäkseen umpikortteleita, kuten pohjoisemmaskin, mutta Keskuspuiston laidalle tulee myös joitakin yksittäisiä taloja. Ilmalan aseman yhteyteen rakennetaan uutta liiketilaa ja tilat päivittäistavarakaupalle Sähketorin laidalle.

Vaikutukset lähialueisiin

Uusi Postinpuiston alue tulee ilmeeltään eroamaan selvästi viereisestä Metsälästä ja Maunulasta. Rakentaminen on selkeästi kaupunkimaisempaa umpikortteleineen ja liike- sekä toimistotiloineen. Uusia asukkaita tulee alueelle paljon. Nämä muutokset lisännevät sekä liikennettä että ihmisvirtoja myös ympäröiviin kaupunginosiin. Kantakaupunkimaisen asutuksen leviäminen lähemmäs esikaupunkialueen pientalotontteja tulee myös epäilemättä nostamaan kiinteistöjen arvoa esimerkiksi Metsälässä.
-Uudistuotanto nostaa lähialueiden vanhan asuntokannan hintoja aina. Uudistuotanto tarjoaa vaihtoehdon vaihtaa elämäntilanteeseen sopivampaan asuntoon vanhasta uuteen, huolettomampaan asumiseen. Metsälä ja Maunula tarjoavat rauhallisessa ympäristössä vehreyttä ja väljää rakentamista. Tämän takia nämä alueet lisäävät kiinnostavuutta ja kysyntä alueisiin tule kasvamaan, toteaa Markku Kilpeläinen, Oulunkylän Kiinteistömaailman toimitusjohtaja.

Teksti: Susan Wilander

Kuva: Helsingin kaupunginkanslia

Share