Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Uutta Pohjois-Helsinkiä

Parasta Pohjois-Helsingissä

Mikä on parasta Pohjois-Helsingissä? Näin vastasivat Uutta Pohjois-Helsinkiä verttotilaisuuden osallistujat. Kuva: ruutukaappaus verkkotilaisuuden diatallenteesta.

Marraskuun alussa pidettiin Uutta Pohjois-Helsinkiä verkkotilaisuus asemakaavamuutoksista ja alueen uusista suunnitelmista. Tilaisuutta seurasi pari sataa osanottajaa, ja suunnitelmien kommentointi oli runsasta. Pohjois-Helsinkiin on suunnitteilla paljon uutta.

Uudistukset keskittyvät kolmeen asiaan: täydennysrakentaminen, Raide-Jokeri ja Tuusulantien bulevardi eli uusi Mäkelänkatu. Näillä kaikilla on vaikutusta eri puolilla aluetta. Asukasmäärät tulevat kasvamaan ja rakentaminen osittain tiivistyy. Vaikka pientaloalueet säilyvätkin, alueelle tulee selvästi lisää kantakaupunkimaista ilmettä. Liikennejärjestelyjä kehitetään ja tulevaisuudessa Pakilaankin pääsee pikaratikalla. Muutokset tapahtuvat kuitenkin pitkällä aikajänteellä, osan valmistuessa vasta 2030-luvulla.

Uuden Mäkelänkadun suunnitelmat

Bulevardisuunnitelmassa noin 3 km nykyistä moottoritietä muuttuu nykyistä Mäkelänkatua muistuttavaksi kaduksi. Sen reunoilla rakennukset ovat kiinni kadussa tai jalkakäytävässä ja katu voi myös rajautua puistoon. Käpylän asemalle suunnitellaan uutta joukkoliikenteen terminaalia. Alueelle tulee asuntoja noin 20 000 asukkaalle ja työpaikkoja noin 5000-7000. Rakentaminen alkaa vuonna 2028 kadun eteläpäästä.

Mäkelänkadulle tulee uusi pikaraitiotie, joka jatkuu Pakilaan asti. Osa autoliikenteestä ohjataan Veturitien kautta Pasilan suuntaan. Olemassa olevia katuja kehitetään kaupunkimaisiksi ja uusia poikittaisia katuyhteyksiä suunnitellaan. Uudelle Mäkelänkadulle tulee väylät niin jalankulkijoille, pyöräilijöille kuin autoille, ratikoille ja busseillekin. Bulevardimaisuutta saadaan puukujanteista.

Mäkelänkadun alueen uusiminen saattaa muuttaa myös kadun linjausta sekä Käpylän aseman paikkaa, jolle haetaan parasta sijaintia. Alueella kulkeva voimalinja kaapeloidaan maan alle ja myös Asesepäntien linjaus voi muuttua. Metsälän toimitila-alueella sallitaan tehokkaampi rakentaminen ja pysäköintiä keskitetään. Käpylän ja Metsälän toimitila-alueen välille voi tulla uusia silta- tai katuyhteyksiä. Alueen halki suunnitellaan virkistysalueiden välistä kävely-yhteyttä.

Käskynhaltijantien kohdalle tulee pikaratikan ja Raide-Jokerin vaihtoyhteys. Nykyisen moottoritien ramppialueelle suunnitellaan asumista, toimitiloja ja kivijalkaliikkeitä. Maunulan ja Patolan väliselle alueelle suunnitellaan myös asuinrakennuksia ja uuden alueen koululle etsitään paikkaa. Uusi rakentaminen yhdistää Itä- ja Länsi-Pakilan moottoritien kadotessa niiden välistä. Bulevardin pohjoisosan rakentaminen alkaa vasta 2030-luvulla.

Oulunkyläntien ympäristön suunnitelmat

Oulunkyläntien ympäristön suunnittelussa on kaksi eri luonnosta. Kummassakin ratkaisussa rakennetaan uusia harjakattoisia kerrostaloja, jotka ovat korkeampia lähempänä rataa. Talot vaihtelevat 4-5 kerroksisista 6-8 kerroksisiin. Katutasoon voidaan sijoittaa liiketiloja. Uusien kerrostalojen etäisyys lähimpiin kerros- ja pientaloihin olisi sijainnista riippuen 20-30 metriä. Osa taloista olisi kiinni jalkakäytävässä, kun taas tien länsipuolella kadun ja rakennusten välissä olisi istutusvyöhyke ja reitti sisäänkäynnille.

Umpikortteli-vaihtoehdossa talot muodostavat osittain suljettuja kortteliryhmiä, joiden väleissä on kuitenkin avointa tilaa. Talot puistossa -vaihtoehdossa rakennukset ovat erillään. Pysäköintiä varten suunnitellaan pyöreää pysäköintitaloa Maexmontaninpuiston ja asuinkortteleiden väliin. Pysäköintitalon katutasossa olisi puistoon päin avautuvia liiketiloja ja sen päällä kolme kerrosta pysäköintitilaa. Kaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2021 lopussa tai vuonna 2022.

Maexmontanin puiston suunnitelmassa alueelle on sijoitettu hulevesiuoma, kukkivia rinneniittyjä, nurmikumpuja, puistokeittiö ja ulkokuntoilupaikka. Puiston reittejä sujuvoitetaan ja kunnostetaan ja alueen eteläosassa säästetään mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa sekä tehdään täydennysistutuksia.

Seurahuoneen edustalle ehdotetaan monilajisia perenna-, pensas- ja sipulikukkaistutuksia. Seurahuoneen ympäristön suunnittelun tueksi on teetetty Seurahuoneen rakennushistoriaselvitys, jossa Seurahuoneen aiemmasta käytöstä olevat käsitykset ovat tarkentuneet. Selvitys löytyy osoitteesta: www.hel.fi/suunnitelmat, kuten myös alueen uudet puistosuunnitelmat.

Täydennysrakentamista

Patomäentie 3:n käyttötarkoitus muutetaan asuinrakennukseksi. Puuhuvila suojellaan ja tontille suunnitellaan uusia asuinrakennuksia.

Välitalontie 71 sekä Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavamuutokset ovat vireillä. Tonteille suunnitellaan täydennysrakentamista sekä pien- että kerrostalojen muodossa.

Solakalliontien ympäristön ja Kansantie 10:n asemakaavamuutoksia käsitellään lautakunnassa 2021.

Siltavoudintie 9-11:n ja Mäkitorpantie 18:n tonteille suunnitellaan asuinkerrostaloja. Mäkitorpantien tontilta on tarkoitus purkaa yksikerroksinen rakennus. Kaavamuutos valmistellaan ensi vuonna ja kaavaehdotuksesta päättää kaupunginvaltuusto, toisin kuin naapureille lähetetyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on sanottu.

Siltavoudintielle olisi tulossa uusi viisikerroksinen rakennus Ruutanatien ja Ruutanakujan risteykseen. Sen pysäköinti sijoittuisi pihalle ja autotalleihin. Nykyiset rakennukset tontilla säilyvät. Ruutanakujalle tulee mahdollisesti jalkakäytävä.

Teksti: Susan Wilander

Suunnittelun etenemistä voi seurata Uutta Helsinkiä -sivustolta www.uuttahelsinkiä.fi sivuston yläosan ”Alueet” -osiosta.

Share