Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylän keskustan suunnitelma kommenteille

kaavapiirros Oulunkylän uudesta keskustasta

Kaava-alue värillisenä, ehdotetut rakennusten kerrosluvut roomalaisin numeroin. Ogelin alue (vas.) puretaan, tilalle asuintaloja, isompi kauppa ja radan varteen terveys- ja hyvinvointikeskus. Aseman alueelle (oik.) asuntoja, kirjasto, suurempi myymälä ja pienempiä kauppoja. Kulkuväylä pyöröristeyksestä asemalle, joka säilyy. Kuva: Aino Landscaping ja Huttunen-Lipasti Arkkitehdit

Suunnitelma on edennyt asemakaavan muutosehdotukseen, jonka kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 12.9. ja asetti nähtäville ja kommentoitavaksi 25.10. asti. Lopullisesti kaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Ympäristö muuttuu rajusti

Suunnitelma koskee aseman seutua Jokeriradan molemmin puolin, jonka rakentaminen toteutetaan kahdessa osassa, ensin aseman alue ja sen jälkeen Ogelin ympäristö. Tavoitteena on rakentaa niin uusia asuntoja 1150 uudelle asukkaalle, julkisia kuin liiketilojakin. Ehdotetut rakennuskorkeudet poikkeavat merkittävästi nykyisistä ympäröivistä nelikerroksisista rakennuksista, korkeutta sallittaisiin jopa yli kolmikertaisesti aina 14 kerrosluvun asuintaloihin. Alueen yleisväritykseksi esitetään vaaleaa ja beigeä. Tavoitteena on entistä tiiviimpi keskusta-alue alueeksi hyvien liikenneyhteyksien solmukohtaan.

Ogelin alue

Nykyinen liikekeskus, kirjasto, nuorisotila ja terveysaseman talo puretaan, Ogeli ennen kaikkea nykyomistajan toiveista. Tilalle rakennetaan 4–8 kerrosluvun asuintaloja, päivittäistavarakauppa (Lidl?) sekä aiempaa suurempi terveys- ja hyvinvointikeskus (6 krs.) pysäköintitiloineen. Jälkimmäinen valmistuisi 2030-luvun alussa, mutta päätös laajemman alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta tehdään erikseen. Alueen halki vievä kevyenliikenteen käytävä nimetään Kylänvanhimmankuluksi. Nyky-Ogelin tontille tulevasta rakennuksesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu.

Aseman seudun alue

Alueelta puretaan myös taloja ja tilalle nousee 8-14 kerroksen korkuisia asuinrakennuksia, uusi rakennus kirjastoa, nuorisotiloja ja työväenopistoa varten. Myös tänne sijoittuu päivittäistavarakauppa (S-ryhmä?). Aiemmasta poiketen Tapio Rautavaaran puisto patsaineen säilyy, tosin nykyistä pienempänä. Puistoalueet vähenevät alueelta muutenkin, mm. asemapuistoa osoitetaan pysäköintialueeksi. Aseman suojelu vahvistuu, sen eteen on suunniteltu pikku aukio (Oulunkyläntori) mm. pienten tilaisuuksien järjestämiseen. Uusi kulkureitti Oulunkylänkulku avaa näkymän asemalle Siltavoudintien-Norrtäljentien risteyksestä ja yhdistää Oulunkyläntorin ja nyky-Ogelin alue toisiinsa kivijalkakauppoineen.

Liikenne ja toteutus

Liikenneolot eivät juuri muutu. Kylänvanhimmantien ja Torivoudinkujan jalkakäytävät levenevät ja aseman pysäköintialueesta tulee kevyen liikenteen alue. Rakentaminen alkaisi v. 2025-26, mutta rakennusalan tilanne vaikuttanee aikatauluun. Toteutus alkaisi aseman alueelta, jonka valmistuttua olisi vuorossa Ogelin ympäristön purkaminen ja rakentaminen.

Oulunkylä-Seura tiiviisti mukana

Seura valmistelee uutta lausuntoa ja on aiemmin pitänyt tärkeänä alueen kehittämistä kokonaisuutena ja toivottanut uudet asunnot asukkaineen tervetulleiksi. Seura on mm. toivonut, että keskusta säilyttäisi luonteensa ja uusien rakennusten kerrosluku ei merkittävästi poikkeaisi alueen muusta rakennuskannasta. Seura on ollut huolissaan Tapio Rautavaaran puiston hävittämisestä ja kohtaamispaikkojen säilymisestä ostoskeskuksen poistumisen ja puistoalueiden vähenemisen vuoksi. Valitettavana seura pitää sitä, että Oulunkylästä häviää kaikki 80- ja 90-lukujen julkinen rakennushistoria, ja ettei Ogelin ympäristön kohdalla pohdittu ollenkaan täydennysrakentamista ja kunnostamista purkamisen sijaan. Seura muistutti, ettei tämä ole kaupungin omien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. Seura on pitänyt esillä historiallisesti tärkeitä rakennuksia. Suunnitelmassa varmistuukin aseman, Seurahuoneen ja Arttulan puutalon näkyminen. Tärkeää on saada tulevan kirjaston yhteyteen iso sali mm. kulttuuritilaisuuksia varten ja nimetä se Klaus Järviselle. Seura esitti arkkitehtikilpailun järjestämistä koko alueesta laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi. Aiemmin rakentamista esitettiin myös Mäkitorpanpuistoon, mutta palautteen perusteella siitä luovuttiin – toistaiseksi.

Ota kantaa, kerro näkemyksesi

Koko ehdotus karttoineen ja selostuksineen löytyy kaupungin sivuilta kerrokantasi.hel.fi/kuulemiset. Mielipiteet tulee esittää 25.10. saakka. Oulunkylä-Seura järjestää keskustan suunnitelmasta infotilaisuuden 12.10., jossa kaupunki esittelee ehdotuksen. Tervetuloa!

Teksti: Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seuran johtokunta

Share