Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Puheenvuoroja, Uutiset

Oulunkylä-Seura: Muutoksia Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavasuunnitelmiin

Hanna Kiema, kaupunkisuunnitteluvirasto

Havainnekuva Käskynhaltijantieltä Raide-Jokerin tultua. Kuva: Hanna Kiema, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Seura pitää alueen palvelujen parantamisen ja viihtyisyyden kehittämisen kannalta myönteisenä erityisesti liikehuoneistojen kaavoittamista Käskynhaltijantien varrelle rakennettaviin taloihin ja kehämäisen viherreitin muodostamista Käskynhaltijantien lähialueelle. Seura kannattaa täydennysrakentamista niin, että Oulunkylää kehitetään edelleen vaaleana, väljänä ja vehreänä kaupunginosana.

Kaavaehdotukseen seura esitti seuraavia muutoksia:

  • Rakentamista tulee väljentää siten, että uusien rakennusten väliin jää esitettyä enemmän etäisyyttä ja taloille syntyy alueelta häviäviä puistoja korvaamaan vehreät piha-alueet.
  • Rakennusten kerroskorkeuden tulee olla enintään 4-5 kerrosta, jolloin uudisrakentaminen sopeutuu kerroskorkeuden osalta Oulunkylän aikaisempaan kaupunkikuvaan.
  • Alueelle suunniteltua, noin 80 autolle tarkoitettua paikoituslaitosta ei tule rakentaa. Parkkipaikat tulee sijoittaa taloihin autohalleihin tai pihakansien alle. Tällöin pystytään säästämään paikoituslaitoksen tontiksi esitetty kallio luonnonvaraisena piha- ja virkistysalueena.
  • Asukkaiden välitön kontakti luontoon tulee säilyttää. Oulunkylä on nyt hyvä ympäristö uusimpien luonto-terveys tutkimustulosten valossa. Luonnonmukaisia vihersaarekkeita tulee säilyttää asuintalojen ja etenkin päiväkotien ja koulujen välittömässä yhteydessä.

Lisäksi Oulunkylä-Seura kantoi huolta bussista 69 sekä rakennuskannan värityksestä:

  • Käskynhaltijantielle Raide-Jokerin takia esitettyjen liikennemuutosten johdosta bussille 69 on suunniteltava uusi reitti siten, että bussi 69 edelleen palvelee niin Mäkitorpantiellä asuvia kuin myös Kustaankartanon palvelukeskuksessa työskenteleviä ja asuvia muodostaen yhteyden mm. Käpylään Koskelantielle.
  • Norrtäljentien ja Käskynhaltijantien varteen tulevien uusien rakennusten tulee olla väriltään vaaleita. Tällöin uudet kerrostalot sopeutuvat Oulunkylän olemassa olevaan pääasiassa vaaleaan kerrostalorakennuskantaan. Seura ei siis kannata Käskynhaltijantielle tällä hetkellä Helsingin uudisrakentamisessa niin suosittua punatiilirakentamista.

Teksti: Erwin Woitsch

Share

Leave a Reply