Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Puheenvuoroja, Uutiset

Puheenvuoroja: Oulunkylän kirkko: korjataanko vai rakennetaanko uusi?

Oulunkylän kirkko, Janne Kaarenoja

Oulunkylän kirkko herättää keskustelua. Kuva: Janne Kaarenoja.

Oulunkylän Teinitien vuonna 1972 valmistuneen kirkon korjaukseen on varattu 10 milj. euroa seurakuntayhtymän investointiohjelmassa. Oulunkylän seurakunta on asettanut Maunulan kirkon ruotsinkielisen Petruksen ja Oulunkylän seurakunnan yhteiskäytön edellytykseksi sen, että seurakuntakuntayhtymältä saadaan takeet Oulunkylän kirkon peruskorjauksen toteutumisesta lähivuosina. Petrus saa Maunulan kirkon hallintaansa. Oulunkylän seurakunnalle jää siihen 20 % käyttöoikeus. Maunulan kirkon tiloista maksetaan vuokraa seurakuntayhtymälle samassa suhteessa (80/20).

Oulunkylän kirkon korjausinvestointi on likimain sama summa, jolla Helsingin kaupunki rakensi Maunulaan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen yhteisen toimitalon. Maunula-talon bruttoala on 2760 m2 ja uudisrakennuksen kustannukset 9-10 milj. euroa. Oulunkylän kirkon bruttoala on noin 2120 m2.

Kannattaako Oulunkylän kirkkoa korjata vai rakennetaanko kokonaan uusi toisaalle? Tällöin saataisiin ajanmukaisempi ja paremmin toimiva kirkko nykyiseen verrattuna. Tilalle voidaan rakentaa asuintaloja tai kaupungilla saattaa olla tarvetta rakentaa uutta päiväkoti- tai koulutilaa.

Sopiva paikka uudelle kirkolle olisi Oulunkylän seurahuoneen vieressä, jolloin se sijaitsisi liikenteellisessä solmukohdassa Oulunkylän aseman ja Raide-Jokerin pysäkin vieressä. Kirkon ja seurahuoneen läheisyydestä syntyy synergisiä hyötyjä.

Haluamme tällä kirjoituksella avata avoimen keskustelun Oulunkylän seurakunnan ja kirkon toiminnan sekä Oulunkylän keskustan kehittämisestä.

Ritva Sario, arkkitehti
Oulunkylän seurakuntaneuvoston entinen jäsen

Paavo Kaipainen, arkkitehti

Share