Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Käpylä, Koskela, Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pakilat, Paloheinä, Patola, Uutiset, Veräjälaakso, Veräjämäki

Stadiluotsit kannustavat osallistumaan

Stadiluotsit

Kuvassa stadiluotsit Antti Sarpo ja Ella Tanskanen Mäkitorpan leikkipuistossa. Kuva: Hannele Uotila

Helsingin kaupunki palkkasi keväällä 2018 seitsemän stadiluotsia edistämään kaupunkilaisten osallisuutta asuinalueilla. Stadiluotsien tehtävänä on auttaa kaupunkilaisia kehittämään omaa kaupunkiaan, löytämään oikeat kanavat ja henkilöt kaupungilta asioiden eteenpäin viemiseksi. Lisäksi he viestivät kaupungin suunnalta asioista, joihin alueilla voi vaikuttaa ja auttavat löytämään tarvittavan tuen kaupunginosatoiminnan toteuttamiseksi.

Stadiluotsit toimivat siis yhdessä muiden kaupungin vuorovaikutustyötä tekevien kanssa eräänlaisina sillanrakentajina kaupunkilaisten ja kaupungin välillä. Helsingin kaupungille on tärkeää, että kaupunkilaiset pääsevät käyttämään vahvuuksiaan ja osaamistaan parantaakseen yhteistä kaupunkia, tässä stadiluotsit voivat olla tukemassa ja auttamassa aina tilanteen vaatimalla tavalla.

Stadiluotsien luotsialueiksi valittiin Helsingin suurpiirit muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Pohjois-Helsingin stadiluotsina toimii Ella Tanskanen. Oulunkylän, Maunulan, Pakiloiden ja Tuomarinkylän lisäksi Ellaan voi olla yhteydessä Kaarelan asioissa. Keskisen Helsingin stadiluotsina toimii Antti Sarpo, jonka luotsialue ulottuu Pasilasta Kalasatamaan ja itäisestä kantakaupungista aina Käpylään ja Koskelaan saakka.

Kevään ja kesän ajan stadiluotsit ovat kartoittaneet omien alueidensa yhteistyöverkostoja, tarpeita ja resursseja. Tänä syksynä Helsingissä alkaa ensimmäistä kertaa koko kaupungin laajuinen osallistuva budjetointi. Tämä tarkoittaa, että kaupunkilaiset pääsevät vuosittain päättämään, mihin 4,4 miljoonan euron suuruinen summa käytetään. Stadiluotsit varmistavat yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa, että osallistuminen alueilla toteutuu moniäänisesti ja yhdenvertaisesti. Ehdotusten kerääminen alkaa näillä näkymin loppuvuodesta. Ehdotuksista saavat äänestää kaikki 12 vuotta täyttäneet helsinkiläiset ja eniten kannatusta saaneet ideat toteutetaan. Osallistuvasta budjetoinnista tiedotetaan laajasti syksyllä, kun kaupunginhallitus on päättänyt käytännön toteutuksen yksityiskohdista.  Osallistuvan budjetoinnin ensimmäiseen vaiheeseen, ehdotusten muodostamiseen on rakennettu osallistuvan budjetoinnin korttipeli, joka auttaa ketä tahansa muodostamaan budjettiehdotuksia.  Peliä on tarkoitus pelata eri porukoissa asuinalueilla esimerkiksi yhteisissä peli-illoissa, joista tiedotetaan lähempänä tarkemmin.

Stadiluotsiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla tai Facebookissa (stadiluotsi Etunimi Sukunimi) tai nykäistä hihasta alueen tapahtumissa. Stadiluotsiin voi olla yhteydessä erilaisista, pienistä tai suurista, kaupunkiin liittyvissä kysymyksissä.

Teksti: Antti Sarpo ja Ella Tanskanen

Pohjoisen suurpiirin ja Kaarelan alueen Stadiluotsi:

Ella Tanskanen
ella.tanskanen@hel.fi
puh. 040 3585417
facebook: Stadiluotsi Ella Tanskanen

Keskisen suurpiirin Stadiluotsi:

Antti Sarpo
antti.sarpo@hel.fi
puh. 0415121734
facebook: Stadiluotsi Antti Sarpo

Kuva: Hannele Uotila

Share