Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Politiikka, Uutiset

Blogi Anna Vuorjoki: Vuokrankorotukset eriyttävät kaupunginosia

Anna Vuorjoki

Anna Vuorjoki

Kaupungin vuokra-asuntojen vuokriin suunnitellaan muutoksia. Hekan uudessa vuokrantasausmallissa asuntojen vuokrien määritys on tarkoitus uudistaa kokonaan. Eri alueiden vuokrat vaihtelisivat samassa suhteessa kuin kaupunginosien vuokrat vapailla markkinoilla. Lisäksi vuokra-asuntojen hintoihin vaikuttaisi muun muassa asunnon ikä, kunto ja varustelutaso.

Heka Maunula on yksi niistä yhtiöistä, joissa muutos merkitsisi suurimpia vuokrankorotuksia. Ensi vuonna yhtiön asukkaiden vuokrat nousisivat keskimäärin prosentin, jollain aikavälillä jopa 5 %.

Uudistuksen pohjaksi on tehty monenlaisia laskelmia, mutta yksi olennainen asia puuttuu: mallin sosiaalisia vaikutuksia ei ole arvioitu. Olisi äärimmäisen tärkeää arvioida, miten muutos vaikuttaa ihmisten elämään, hyvinvointiin tai eriarvoistumiseen.

Minulla on erityisesti kaksi huolta uudistuksen sosiaalisista vaikutuksista. Ensinnäkin eriytyvätkö kaupunginosat yhä enemmän rikkaiden ja köyhien asuinalueiksi? Helsingin asuntopolitiikan tavoitteena on pitkään ollut, että kaikilla alueilla asuisi kaikenlaisia ihmisiä: perheitä, yksinasujia, korkeasti ja matalasti palkattuja, työttömiä, nuoria ja eläkeläisiä.

Kun erilaiset ihmiset jakavat arjen samoissa kaupunginosissa, samat koulut ja päiväkodit, tiet ja puistot, syntyy kokemus kaikkien yhteisestä kaupungista. Tällöin vältetään sosiaalisten ongelmien kasautuminen tietyille alueille. Jos kalleimmilla asuinalueilla myös kaupungin asuntojen vuokrat nousevat, riski asuinalueiden eriytymiseen kasvaa.

Toiseksi miten vuokrankorotukset vaikuttavat nykyisten asukkaiden elämään? Joutuuko osa muuttamaan vuokrankorotuksen vuoksi halvemmalle alueelle? Monellako vuokrankorotus kiristää ennestäänkin tiukkaa taloutta ja pakottaa tinkimään muista tarpeellisista menoista?

Pitkä siirtymäaika ei välttämättä auta sopeutumaan vuokrankorotuksiin, koska harva pystyy lisäämään tulojaan. Kuitenkin oikeus kotiin on äärimmäisen tärkeä, eikä kenenkään pidä joutua muuttamaan vuokrien nousun vuoksi. Siksi olisikin tärkeää varmistaa, että vuokrankorotukset eivät ole asukkaille kohtuuttomia.

Vuokralaiset ovat ymmärrettävästi ilmaisseet huolta suunnitelmista. Uudistuksen valmistelussa on kyllä kuultu vuokralaisten edustajia, mutta vaikuttaa siltä, että vuoropuhelua ei ole käyty riittävästi eikä vuokralaisten ääni ole tarpeeksi kuulunut päätöksenteossa.

Kyse on niin merkittävästä asiasta, että siitä tulisi käydä laaja poliittinen keskustelu. Parasta olisikin ottaa uudistukselle aikalisä, tuoda se poliittisten luottamuselinten käsiteltäväksi ja käydä vuoropuhelua asukkaiden kanssa yhteisen näkemyksen löytämiseksi oikeudenmukaisesta vuokrien määrittämisestä.

Aivan minimissään vuokrajärjestelmän uudistuksesta on tehtävä sosiaalisten vaikutusten arviointi. Kirjoituksen ilmestymisen aikaan on jo tiedossa, mitä Heka Oy:n hallitus on asiasta lokakuun alun kokouksessaan päättänyt. Toivottavasti päätös on ollut viisas!

Anna Vuorjoki

kaupunginvaltuutettu,
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän pj.

Share