Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Patola, Uutiset

Helen suunnittelee pellettilämpölaitosta Patolaan

Helen selvittää mahdollisuuksia biolämpölaitoksen rakentamiseen Helsingin Patolaan Helenin käytössä olevalle lämpölaitostontille. Patolaan suunniteltava lämpölaitos edellyttää asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa toisen laitoksen rakentamisen nykyiselle tontille.

Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa, siksi selvityksen alla on uusien biolämpölaitosten rakentaminen Helsinkiin. Tavoitteena on vähentää Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Patolaan suunnitellaan 120 MW:n biolämpölaitosta, jonka pääpolttoaineena on pelletti. Suunniteltu lämpölaitos sijoittuisi Helenin käytössä olevalle tontille olemassa olevan öljy/maakaasukäyttöisen lämpölaitoksen viereen. Uuden lämpölaitoksen rakentaminen edellyttää muutosta nykyiseen lämpölaitosalueen asemakaavaan. Tontin käyttötarkoitus tai koko ei muutu asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Esittely- ja keskustelutilaisuus asemakaavamuutoksesta

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala järjesti alueen asukkaille esittely- ja keskustelutilaisuuden alueella käynnissä olevista kaavoitushankkeista tiistaina 20.11.2018 Oulunkylän yhteiskoulussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (havainnekuvia ja tehdyt selvitykset) on esillä 19.11.–10.12.2018 seuraavissa paikoissa:

– Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27
– verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Teksti: Helen

Share