Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Politiikka, Uutiset

Nuorisoneuvosto mukana toimialalautakunnissa

Nuorisoneuvosto

Nuorisoneuvosto kokoontuu kahdesti kuussa omiin kokouksiinsa. Kuva: Ville Laine, Eloa Films.

Helsingissä käynnistyi helmikuun alkupuolella lautakuntakokeilu, jossa Helsingin nuorisoneuvoston jäsenet saivat ensimmäistä kertaa läsnäolo- ja puheoikeuden Helsingin kaikissa neljässä toimialalautakunnassa.

Kokeilun tavoitteena on kasvattaa nuorten tietämystä kunnallisesta päätöksenteosta ja kaupungin toiminnasta sekä lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia, erityisesti heidän omaa arkeaan koskevissa asioissa. Muissa kunnissa vastaavanlaisia kokeiluja ja käytäntöjä on ollut jo aikaisemmin.

Kokeilu kestää kevätkauden 2019 ajan. Kuhunkin lautakuntaan on nuorisoneuvoston jäsenistä valittu 3-4 edustajaa, jotka vuorottelevat kokouksissa. He tekevät yhdessä pohjatyön kokouksia varten ja suunnittelevat kokouksissa pidettävät puheenvuorot. Iältään nuoret ovat 13–17 -vuotiaita.

Kolmannen kauden edustaja

Pakilalainen Tilda Lassila aloitti vuonna 2017 Ruudin ydinryhmässä ja on nyt nuorisoneuvoston jäsen.

-Olen päässyt olemaan mukana monissa asioissa, joihin minun ei olisi ollut mahdollista päästä muuten, Tilda Lassila kertoo.

-Käytännössä nuorisoneuvoston toiminta on tällä hetkellä hyvin edustuksellista. Olemme onnistuneet esimerkiksi uusimman Ruudin asettamispäätöksen ja lautakuntapaikkakokeilun myötä saamaan entistä paremmin jalansijaa erilaisissa kaupungin toimielimissä. Olemme jakautuneet toimialatiimeihin, joissa tapaamme kaupungin neljän toimialan virkamiesjohtoa säännöllisesti. Käymme myös kaksi kertaa vuodessa esittelemässä nuorten aloitteet kaupunginvaltuustolle, osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja pidämme omia leirejä neljä kertaa vuodessa.

Tilda Lassila kuuluu Kasvatuksen- ja koulutuksen lautakuntaan ja on osallistunut yhteen kokoukseen.

-Mielestäni on hienoa, että kaupunki antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa erilaisten kanavien kautta. On tärkeää, että nuoria kuullaan päätöksenteossa, sillä emme saa esimerkiksi äänestää tai asettua ehdolle. On myös tärkeää, että vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään ja parannellaan koko ajan, Tilda Lassila sanoo.

Teksti: Susan Wilander

Kuva: Ville Laine, Eloa Films

Share