Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Pakilantien kaavamuutokset herättävät mielipiteitä puolesta ja vastaan

Pakilantien varsi

Pakilantien varteen suunnitellaan muutoksia. Kuva: Helsingin kaupunki.

Pakilantietä pyritään yhteistyössä tonttien omistajien kanssa kehittämään Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.

Meneillään on kaavamuutoshanke, joka koskee viittä Pakilantien varren tonttia (54, 71, 76, 77 ja 78). Tonteille suunnitellaan pääosin nelikerroksisia asuinkerrostaloja, joiden katutasoon tulisi liiketiloja. Tonteilla olemassa olevat rakennukset on tarkoitus purkaa.

Kaavamuutosten laadinnasta vastaava arkkitehti ja liikennesuunnittelija olivat tavattavissa Paloheinän kirjastossa keskiviikkona 19.6.2019. Tilaisuudessa oli nähtävillä kaavamuutoksiin liittyvää valmisteluaineistoa. Tilaisuuteen osallistui yli 30 henkilöä. Yleisö toi esiin sekä kaavamuutosta kannattavia että vastustavia näkemyksiä:

  • Suunniteltavien kerrostalorakennuksien katutason liiketilat koetaan tervetulleena lisänä monipuolistamaan nykyisiä Pakilan palveluita. Samalla tosin epäillään, riittääkö näihin uusiin liike- ja toimistotiloihin yrittäjiä ja pelätään, että tilat jäävät tyhjilleen.
  • Hissilliset kerrostaloasunnot koetaan hyvänä lisänä alueen rakennuskantaan. Näin esim. alueen vanhusten ei tarvitse muuttaa pois alueelta.
  • Osa kaavamuutosalueen rajanaapureista on hankkeen myötä kiinnostunut oman kiinteistönsä kehittämisestä Pakilan Suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.
  • Osa asukkaista kokee kerrostalorakentamisen vieraaksi alueella. Tonttien yksityisyyden pelätään häiriintyvän, kun rakennukset sijoittuvat lähelle rajaa tai jos kerrostalojen parvekkeet avautuvat heidän tonttiensa suuntaan.
  • Jotkut näkevät Pakilantien suunnitteluperiaatteiden ja yleiskaavan mahdollistaman Pakilantien varren tehostamisen ylipäätään vääränä. Koetaan, että Pakila on pientaloaluetta eikä alueelle saisi rakentaa kerrostaloja.
  • Huolta herättää kerrostalojen varjostavuus viereisillä tonteilla.
  • Liikenteen lisääntyminen asemakaavan mahdollistaman tehokkaamman rakentamisen myötä arvelutti.

Tilaisuudessa keskusteltiin Pakilan pientaloalueen täydennysperiaatetyöstä, joka käynnistyy 2019 syksyllä. Osa asukkaista näkee, että tonttien käyttöä voisi tehostaa. Osan mielestä taas tehostaminen muuttaisi liikaa alueen luonnetta ja lisäisi liikennettä eikä siksi ole tervetullutta.

Länsi-Pakilan täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet laaditaan yleiskaavan (ja kaupunkistrategian) tavoitteiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on tutkia, millä Länsi-Pakilan alueilla on mahdollista korottaa nykyisiä tonttitehokkuuksia ja miten alueen kaupunkikuvalliset erityispiirteet on mahdollista säilyttää. Suunnitteluperiaatteiden laatimisen aloittamisesta tullaan tiedottamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman muodossa. Hankkeeseen kuuluu vuorovaikutus asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa. Arvioitu aikataulu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamiselle on vuoden 2019 loppupuoli, jolloin on tarkoitus järjestää myös asukastilaisuus.

Meneillään olevien kaavamuutoshankkeiden kommentointiaika päättyi elokuun puolivälissä. Hankkeiden tilannetta voi seurata verkko-osoitteessa verkkosivuilla: www.hel.fi/suunnitelmat.

Teksti: Erja Vuorio

Share