Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Maunula, Oulunkylä, Pakilat, Paloheinä, Patola, Uutiset, Veräjälaakso, Veräjämäki

Tuusulanbulevardi muuttaa aluetta kaupunkimaisemmaksi

Asuntorakennuskohde Ogelin Verso

Asuntorakennuskohde Ogelin Verso. Kuva: Arto Salmela.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden yleiskaavan lokakuussa 2016. Yleiskaavassa Tuusulanväylä reuna-alueineen on kaupungin kasvun painopisteitä. Suunnittelu jatkuu asemakaavatasolla, mahdollisesti osittain osayleiskaavana. Asian valmistelijoita on iso ryhmä, tästä selostuksesta on neuvoteltu arkkitehti Eeva Pirhosen kanssa. Alueen suunnittelua koskevia asukaskannanottoja on valtavasti, niiden käsittely on käynnissä jatkosuunnittelun rinnalla.

Alueen runkona on uusi pääkatu, Mäkelänkadun jatke. Katu on merkitty yleiskaavaan lähelle Kehä 1 ulottuvana kaupunkibulevardi-merkinnällä, jonka mukaisesti liikenneväylää kehitetään osana laadukasta urbaania ympäristöä tiivistettävässä kaupunkirakenteessa. Käpylän asemanseutu on alueen tärkein toiminnallinen ja liikenteellinen keskus. Sen kävely-ympäristö ja reitit suunnitellaan viihtyisiksi ja korkeatasoiseksi. Mäkelänkatua rauhoitetaan ohjaamalla osa autoliikenteestä Veturitien suuntaan nykyistä katuverkkoa käyttäen. Panuntien alitus säilynee, mutta radan ylityssillan säilymistä vielä pohditaan.

Alueelle suunnitellaan tiivistä ja monimuotoista kaupunkia lähes 20 000 uudelle asukkaalle. Bulevardin varrella olevat kaupunginosat täydentyvät yhtenäiseksi kaupunkimaiseksi alueeksi. Kaupunginosien välille muodostuu uusia kulkuyhteyksiä. Nykyisen moottoritien reuna-alueista tulee selkeästi tiiviimpää ja rakennetumpaa ympäristöä, mutta merkittävimmät luontoalueet sekä viherverkoston keskeisimmät alueet säilytetään. Bulevardille suunnitellaan pikaraitiotie, linjan 1 jatke.  

Käskynhaltijantien/Pakilantien risteysalueelle on ideoitu uusi toiminnoiltaan sekoittunut paikalliskeskus ja joukkoliikenteen solmukohta. Kun Maunulan keskus on vieressä ja sille puolelle on tulossa pääosa uudesta asutuksesta, paikalliskeskuksen lähtökohdat ovat melko huonot. Raide-Jokeri risteää eritasossa bulevardin kanssa Käskynhaltijantiellä.

Suunnittelu- ja päätöksentekotilanne on vaikeahko suurine kaupungin investointeineen ja siksi pääratkaisu siirtyy ehkä 10-20 vuotta tulevaisuuteen. Joitakin osa-alueita lähinnä eteläosassa voidaan kyllä päättää ja saada rakentumaan lähivuosinakin. Sitä varten asemakaavat laajalla alueella ovat rakennuskiellossa, jotteivat niiden kehittämismahdollisuudet esty.

Oulunkylän kaavat

Kylänvanhimmantien länsipään ja Mäkitorpantien risteysalueelle laaditusta kaavaluonnoksesta saatujen palautteiden pohjalta on laadittu ilmeisen lopullinen kaavaehdotus. Nelikerroksinen uusi kerrostalo siirtyi hieman luoteeseen. Katualuetta levennettiin ja saatiin erillinen jalkakäytävä uuden talon eteen. Valitusaika on loppunut lehtemme ollessa painossa. Rakennuttaja on Lapti Oy, jonka rakentama kerrostalo valmistui pari vuotta sitten 200 m etäisyydelle uudesta paikasta, Mäkitorpantien toiselle puolelle.

Maaherrantien eteläpuoleiset kerrostalokaavat ovat vahvistumassa. Pienimmän, tien pohjoispuolisen alueen toteuttaminen on jo käynnistynyt. Oulunkyläntien pohjoispään asemakaavoitus on käynnistymässä.

Länsi-Pakilan kaavat

Kun on tehty periaatepäätös, että Pakilantien viereisille tonteille annetaan 2-3-kertainen rakennusoikeus, tällä hetkellä kaikkiaan yhdeksän asemakaavahanketta on vireillä. Osa on alkuvaiheissaan, osa luonnoksen asteella ja osa jo vahvistunut. Hankkeet tuovat uusia asukkaita hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja useat myös lisäävät kaupallista palvelua.

Paloheinän kaava

Ylätuvantien ympäristön kaavalla mahdollistetaan lisärakentamista. Torpparinmäentie 1:n päivittäistavarakaupan laajentaminen tehdään mahdolliseksi ja autopaikkaratkaisua muutetaan. Pientalojen täydennysrakentamista tutkitaan Ylätuvantie 3 sijaitsevalle tontille ja Ylätuvantien varrella sijaitsevalle pysäköintialueelle. Puistoaluetta ehkä liitetään korttelialueisiin. Alueella tutkitaan uusia liikennejärjestelyitä. Sihteerinpolun ja Ylätuvantien välisen kapean puistokaistaleen ja Sihteerinpolun katualueen muuttamista korttelialueeksi tutkitaan. Kaavaluonnos on laadittavana.

Teksti ja kuva: Arto Salmela

Share